Zastava Srbije

VLADA KS: Donijeta Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola. Ukinuto ograničenje radnog vremena svim poslovnim subjektima

24.05.2021.


Vlada Kantona Sarajevo, je na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje, donijela Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola.

Po riječima ministrice Naide Hota-Muminović, dokument je detaljno razradio način upisa učenika koji, na osnovu kriterija za upis, imaju ostvarenih 100 bodova te je jasno propisao način upisa učenika koji na rang listi imaju jednak broj bodova, odnosno utvrđeni su kriteriji na osnovu kojih se učenici dodatno rangiraju.

"Značajna novina u dokumentu su dodatni uslovi za upis u privatne škole-gimnazije. Za upis u privatne srednje škole-gimnazije je navedeno da učenik po svim osnovama treba imati minimalno 78 bodova od čega minimalno 71 bod na osnovu kriterija za upis, a ostali bodovi se mogu dobiti na osnovu rezultata prijemnog ispita koji organizuje svaka škola pojedinačno.

Propisani su uslovi za polaganje prijemnog ispita u privatnim školama. Novina u ovom dokumentu se nalazi u dijelu koji se odnosi na rezultate postignute na takmičenjima te je jasno određeno da se boduju rezultati u posljednje četiri godine školovanja", dodala je ministrica.

Propisano je i dodatno bodovanje učenika koji su završili osnovnu muzičku školu u trajanju od šest godina. Za učenike koju su odličnim uspjehom završili svih šest godina školovanja predviđena su tri boda, te za učenike koji su završili osnovnu muzičku školu, bez obzira na uspjeh, jedan bod. Novost u kriterijima je i to da međunarodni nivo takmičenja podrazumijeva učestvovanje najmanje tri države na određenom takmičenju. Dodatni bodovi bit će dodijeljeni za ostvarene uspjehe u sportskim – individualnim takmičenjima, kao i u takmičenjima u znanju i umjetnosti.

Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola, dostupna je na web stranici Ministarstva odgoja i obrazovanja.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak da će se u periodu od 24.5.2021. godine do kraja školske godine nastava odvijati kao do sada, uz izmjenu "da učenici 1. razreda srednjih škola pohađaju nastavu po kombinovanom modelu u skladu sa Uputstvom br. 11/04-34-2024-3/21 od 2.2.2021. godine, a počev od ponedjeljka 24.5.2021.godine."

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je ovaj zaključak proslijedilo svim osnovnim i srednjim školama uz sljedeće obrazloženje:

"Nastavljamo bilježiti povoljnu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, što za posljedicu ima daljnje popuštanje mjera. Do kraja nastavne godine ostale su još tri sedmice. Znamo da će dio učenika prvog razreda srednjih škola pohađati nastavu u školi dvije sedmice, a jedan dio učenika jednu sedmicu. Ističemo da je cilj ove promjene omogućiti našim učenicima prvog razreda da dođu u školske klupe, da se socijaliziraju i pripreme za normalizaciju stanja i povratak svih učenika u školske klupe", navedeno je.

Zaključkom Vlade KS, a usljed povoljne epidemiološke situacije, ukinuta je mjera ograničenja radnog vremena svim poslovnim subjektima u Kantonu Sarajevo.

Naredba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ukidanju zabrane kretanja, odnosno policijskog sata u ovom entitetu koja također stupa na snagu danas, važeća je i za Kanton Sarajevo, potvrđeno je.

Također, u skladu sa federalnom naredbom, od danas je Kantonu Sarajevo dozvoljeno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom, i ne više od 70 ljudi na otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra.

Zaključkom Vlade KS određeno je i da će se u periodu od 24.5.2021. godine, do kraja školske godine nastava odvijati kao do sada uz sljedeću izmjenu:

-Učenici 1. razreda srednjih škola pohađaju nastavu po kombinovanom modelu u skladu sa Uputstvom br. 11/04-34-2024-3/21 od 2.2.2021. godine počev od ponedjeljka 24.5.2021. godine.

Ostale higijensko-epidemiološke mjere, koje je ranije utvrdila Vlada KS, ostaju na snazi nepromijenjene.

Iz Vlade i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS zahvaljuju građanima i mole ih da nastave sa poštivanjem ostalih mjera, kako bi se zadržala povoljna epidemiološka situacija.

Vlada Kantona Sarajevo je donijela je Uredbu o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Uredba je donesena na inicijativu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Ured je u 2019. godini sačinio Analizu sistema finansiranja programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta KS, koja se sastojala od analize pravnog okvira kojim se uređuje postupak dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta KS, te analize postupaka dodjele i kontrole utroška sredstava u 2018. godini, koje su nosioci budžetskih sredstava dodijelili navedenim subjektima u toku 2018. godine.

Na osnovu provedene Analize, Ured je utvrdio evidentne manjkavosti i koruptivne rizike postojećeg pravnog okvira kojim se regulisala ova oblast, te je kao optimalno rješenje predložio donošenje nove Uredbe kojom će se regulisati pitanje dodjele transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je još 2019. godine prihvatila predmetnu Analizu, Zaključkom od 19. decembra 2019. godine.

Ured je i u dokumentu Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo dao istu preporuku koja se odnosila na donošenje ove nove Uredbe koja će na jedan sveobuhvatan način regulisati oblast dodjele transfera.

Cilj donošenja ove uredbe jeste prevencija koruptivnih aktivnosti i povećanje transparentnosti, koje se ogledaju u eliminacije mogućih zloupotreba koje se u procesu dodjele sredstava mogu desiti, samovolje, proizvoljnosti i arbitrarnosti pri donošenju odluka o dodjeli sredstava, te postizanje optimalnih rezultata prilikom implementacije ovih sredstava, potreba da ovaj proces bude što jasniji, precizniji i transparentniji.

Samo na ovaj način se može u potpunosti postići prava namjenska upotreba javnih sredstava koja se dodjeljuju neprofitnim organizacijama i pojedincima.

Koraci i radnje, koje svaki od učesnika postupka dodjele treba poduzeti, moraju biti tačno određeni, sa poznatim postupanjem nosioca budžetskih sredstava u slučaju neispunjavanja uslova.

Jedna od značajnih aktivnosti koje ova uredba propisuje jeste uspostavljanje online Registra transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo, a za njenu realizaciju zadužen je Ured.

Ured je uz podršku i pomoć Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini uspostavio predmetni Registar koji je sastavni dio Informacionog sistema Ureda, koji će biti objavljen na web stanici Informacionog sistema Ureda (www.anticorrupiks.com) u roku ne dužem od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a što je u skladu sa njenim odredbama.

Ured će voditi Registar na osnovu podataka o svim dodijeljenim sredstvima neprofitnim organizacijama i pojedincima, a koje će neposredno unositi ovlaštene osobe davaoca budžetskih sredstava.

Svrha ovog Registra je uspostava centralizovanog, kvalitetnog i učinkovitog pregleda dodijeljenih transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta KS, i dodatnog osiguranja transparentnosti u dodjeli transfera, te mogućnosti blagovremenog djelovanja i preveniranja mogućih koruptivnih aktivnosti u ovom procesu.


IZVOR: Vebsajt Vlade KS, 21.05.2021.

Naslov: Redakcija