Zastava Srbije

POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG SAVJETA BIH: Ubuduće će se svi javni konkursi objavljivati isključivo na internet stranici VSTV BiH

24.04.2023.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) je na sjednici održanoj 22. i 23. marta 2023. godine, usvojilo Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2023), koji je stupio na snagu 22. aprila 2023. godine.

S tim u vezi, obavještavamo kandidate da prema odredbama člana 33. stav 1 Poslovnika ubuduće svi javni konkursi objavljivat će se isključivo na internet stranici Vijeća. U tu svrhu potrebno je da kandidati redovno prate objave na web stranici Vijeća.

Takođe, odredbama člana 35. stav 2 Poslovnika propisano je da se kandidati u okviru konkursa koji se oglase nakon stupanja na snagu Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika VSTV BiH prijavljuju na oglašene pozicije isključivo elektronskim putem u skladu sa pravilima i uputstvima koje će Vijeće učiniti javno dostupnim.

U tu svrhu Vijeće je razvilo Modul za online apliciranje (https://moa.pravosudje.ba) koji kandidatima koji se prijavljuju na pozicije u pravosuđu Bosne i Hercegovine omogućava slanje i praćenje prijava elektronskim putem, kao i preglede rezultata ostvarenih na pismenim i kvalifikacionim testiranjima.

Obzirom da Vijeće u narednom periodu planira oglašavanje značajnog broja pozicija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, ovim putem pozivamo sve potencijalne kandidate u konkursnoj proceduri da izvrše registraciju svojih korisničkih naloga bez kojih nije moguće pristupiti Modulu za online apliciranje.

U cilju detaljnijeg upoznavanja sa funkcionalnostima Modula pripremljena su i video uputstva koja možete pogledati na linkovima:

  1. Registracija
  2. Prijava na konkurs
  3. Praćenje konkursnih procedura

Neke od osnovnih radnji koje će korisnik moći izvršiti na privatnom dijelu portala su:

  • prijava na otvorene pozicije,
  • pregled svih svojih prijava,
  • uvid u rezultate ostvarene na kvalifikacionim testiranjima,
  • uvid u rezultate ostvarene na pismenim testiranjima, 
  • pregled informacija o terminima i lokacijama kvalifikacionih i pismenih testiranja itd.

Nakon slanja prijave korisnici će na elektronsku poštu dobiti poruku sa brojem pod kojim se prijava vodi u elektronskoj pisarni.

Novi sistem slanja i zaprimanja prijava će olakšati i ubrzati proces prijavljivanja na otvorene pozicije jer kandidatima olakšava popunjavanje i slanje prijava, a osoblju VSTV BiH skraćuje vrijeme potrebno za njihovu obradu.

Kandidatima će biti dostupne sve rang liste za pozicije na koje su bili prijavljeni.

Modul i video materijal su pripremljeni uz finansijsku podršku Evropske unije.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 20.04.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija