Zastava Srbije
glavna-slika

ZAPRIMLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA BIH: Republika Srpske će i ubuduće slaviti 9. januar kao Dan Republike

24.04.2019.


U Narodnoj skupštini Republike Srpske zvanično je zaprimljena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj: U-2/18 kojom se usvaja zahtjev dijela delegata jednog kluba u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 2. stav 1. Zakona o Danu Republike Srpske.

U dostavljenoj odluci Ustavnog suda BiH, navedeno je da se ukida član 2, stav 1, Zakona o Danu Republike Srpske koji glasi: "Na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao Dan Republike", koji, prema Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, formalno, prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske, kao najviši ustavotvorni i zakonodavni organ vlasti, donijela Zakon o Danu Republike Srpske, kojim je 9. januar potvrdila kao sekularni praznik.

Ističemo da su svi praznici Republike Srpske, uključujući i Dan Republike Srpske, zasnovani na demokratskoj volji građana, i da ni jedan praznik ne ugrožava ni nacionalni, ni vjerski identitet konstitutivnih naroda.

Poštujući iskazanu demokratsku volju građana, naglašavamo da će Republika Srpska i u buduće slaviti 9. januar kao Dan Republike Srpske koji je zasnovan na osnovnim ljudskim pravima i slobodama građana da obilježavaju svoje značajne istorijske datume.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine, 19.4.2019.

Naslov. Redakcija