Zastava Srbije

EVROPSKA KOMISIJA: BiH da usvoji i započne realizaciju novog strateškog okvira za reformu javne uprave i upravljanja javnim finansijama

24.04.2018.


 

U izvještaju Evropske komisije o napretku BiH u 2017. godini navedeno je da nisu sprovedene ni njene preporuke iz prethodne godine.

- Nije zabilježen rast političke podrške za razvoj strategije reforme javne uprave na nivou BiH. Javna usluga u FBiH i na kantonalnim nivoima ostaje rasparčana - istakla je Evropska komisija i naglasila slabost u razvoju politika, koordinacije i odgovornosti i potrebe da ovo pitanje bude stavljeno na dnevni red.

Iz Brisela je preporučeno da BiH treba da usvoji program usklađivanja zakona sa propisima EU. Evropska komisija je navela da BiH u narednoj godini treba da usvoji i započne realizaciju novog strateškog okvira za reformu javne uprave i upravljanja javnim finansijama na nivou BiH.

- Neophodno je obezbijediti primjenu efektivnog sistema upravljanja ljudskim resursima i obezbijediti dopunu Zakona o javnoj upravi kako bi bio smanjen rizik od politizacije u javnoj upravi na svim nivoima - naglasila je Evropska komisija.

Reforma javne uprave u BiH pokrenuta je još 2007. godine na osnovu strategije koja je predviđala uspostavljanje efikasnije i odgovornije javne uprave čiji bi rad bio zasnovan na transparentnim procedurama uz istovremeno ispunjavanje uslova za evropske integracije. Cilj je bio da do kraja 2014. godine bude dostignut evropski nivo kvaliteta rada javne uprave i primijenjeno evropsko zakonodavstvo. Međutim, ni tri godine kasnije zacrtani ciljevi nisu dostignuti i zaključno s junom ove godine realizovano je 69 odsto ciljeva.

Savjet ministara BiH usvojio je u oktobru prošle godine izvještaj Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, u kojem se navodi da je realizovan svega jedan procenat ciljeva više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći procenat od 75 odsto realizacije tada je bilježila javna uprava RS, dok je najniži procenat realizacije bio u Brčko distriktu i u FBiH, gdje je bilo ispunjeno 64 odsto ciljeva.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 23.04.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija