Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Set zakona o akcizama upućen u skraćenu proceduru, usvojen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja

24.04.2017.


Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nisu usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku. Zakoni se neće razmatrati po hitnoj već idu u skraćenu proceduru. Naime, 19 poslanika bilo je za hitnu, 19 protiv, a dva suzdržana.

Zakoni su upućeni u skraćenu parlamentarnu proceduru, što znači da će predloženi zakoni proći komisijsku fazu u kojoj je moguće predlaganje amandmana, ali su rokovi za njihovo razmatranje skraćeni u odnosu na redovnu proceduru.

Savjet ministara BiH utvrdio je set zakona o akcizama i bankarstvu na vanrednoj telefonskoj sjednici 6. aprila, nakon čega su oni po hitnoj proceduri usvojeni 7. aprila u Domu naroda.

Riječ je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, te Prijedlogu zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.

Izmjenama Zakona o akcizama u BiH, akcize za gorivo povećavaju se za 15 feninga po litru, dok se izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja i Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda propisuje da se prihodi od povećanih akciza izdvajaju na namjenski podračun za izgradnju puteva i auto-puteva.

Prijedlogom zakona o osiguranju depozita u bankama BiH predviđa se mogućnost pristupa restrukturisanju banaka i formiranja fonda za restrukturisanje.

Prema tekstu predloženog zakona, Agencija za osiguranje depozita BiH otvara račun fonda za osiguranje depozita u Centralnoj banci BiH na koji se deponuju premije banaka članica.

Odredbama predloženog zakona predviđa se formiranje kontrolnog tijela koje će dobiti ovlaštenja da interveniše u situacijama kad neka banka propadne ili u nekim drugim situacijama kad je potrebno intervenisati.

Zakonom je propisano da se način praćenja banaka članica vrši u skladu sa standardima kvaliteta koji svojom odlukom propisuje Upravni odbor Agencije.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i ruske Vlade o klirinškom dugu Rusije prema BiH od 125.157.834 dolara.

Sporazumom između Savjeta ministara BiH i Vlade Ruske Federacije regulišu se obaveze bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi sa robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRЈ.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i zamjenik ministra finansija Ruske Federacije Sergej Storčak potpisali su 21. marta u Moskvi Sporazum o regulisanju obaveza bivšeg SSSR prema BiH prema kojem će BiH biti isplaćena 125.157.834 dolara.

Ranije je dogovoreno da će sredstva biti raspoređena tako što će Federacija BiH dobiti 58 odsto ili 72.591.543 dolara, Republika Srpska 29 odsto ili 36.295.771 dolar, institucije BiH 10 odsto ili 12.515.783 dolara i Brčko distrikt tri odsto ili 3.754.735 dolara.

BiH je jedina zemlja bivše SFRЈ kojoj će dug biti isplaćen u gotovini, a ne u robi, kako je to urađeno u drugim zemljama regije, i jedina je zemlja bivše SFRЈ kojoj još nije isplaćen takozvani klirinški dug.

U drugom čitanju poslanici su usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se ovaj zakon usklađuje sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015) u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri uvozu robe u carinsko područje BiH.

Prema Prijedlogu zakona o izmjeni zakona o PDV-u, koji je Savjet ministara BiH utvrdio na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/, plaćanja PDV-a u iznosu od 17 odsto bila bi oslobođena roba koja je oslobođena plaćanja carine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, koji je u parlamentarnu proceduru uputio poslanik HDZ BiH Predrag Kožul.

Usvojenom izmjenom i dopunama odgađa se do 2028. godine primjena zakonske odredbe o zabrani uzgoja životinja radi dobijanja krzna koja treba da stupi na snagu 2018. i u zakon dodaje zabrana stavljanja na tržište, uvoz ili izvoz krzna pasa i mačaka ili proizvoda koji sadrže ovo krzno, čime se u zakonodavstvu BiH primjenjuju uredbe EU.

Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma vraćen je na ponovno davanje mišljenja Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upravi predlagača Damira Arnauta, kojim se predviđa novčano kažnjavanje iznosom od 150 do 500 KM organa uprave koji ne postupe po zahtjevu Parlamentarne skupštine BiH, uključujući odgovore na pitanja poslanika i delegata.

Poslanici su prihvatili više izvještaja među kojima Izvještaj Centralne izborne komisije BiH o provođenju lokalnih izbora 2016. godine te Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za prošlu godinu.

Naredna sjednica Predstavničkog doma zakazana je za 10. maj 2017. godine.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 20.04.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772