Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Neophodno usklađivanje domaćeg sistema visokog obrazovanja sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja

24.03.2020.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

Ovim zakonom uređuju se: ciljevi i principi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, opšta načela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Razlog za donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju je posljedica neophodnog usklađivanja domaćeg sistema visokog obrazovanja sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja koje su, u periodu od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US, 31/2018 i 26/2019) iz 2010. godine, bile brojne, heterogene i kontinuirane.

Tokom primjene važećeg Zakona pokazalo se da određena zakonska rješenja treba preciznije ili jasnije ili na drugačiji način urediti. Tako se, na primjer, pokazalo da postupak akreditacije, koji je važećim Zakonom propisan kao neobavezan, treba propisati kao obavezu svim visokoškolskim ustanovama, kako bi se obezbijedila veća prepoznatljivost, prohodnost, uporedivost i kvalitet domaćih visokoškolskih kvalifikacija van granica Republike i BiH.

Propisivanjem akreditacije kao obavezne Republika je svoj sistem visokog obrazovanja uskladila sa vodećim tendencijama u zemljama članicama evropskog prostora visokog obrazovanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija