Zastava Srbije

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA U RS: Godišnje poreske prijave za porez na dobit, za porez na dohodak, za doprinose nosilaca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, za komunalnu taksu, za posebnu republičku taksu za preduzetnike i za registrovano oružje mogu se podnijeti do 30.04.2020. godine

24.03.2020.


Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi produženja roka za podnošenje poreskih prijava.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se rok za podnošenje poreskih prijava za 2019. godinu (godišnja poreska prijava za porez na dobit, godišnja poreska prijava za porez na dohodak i godišnja poreska prijava za doprinose nosioca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava) produži do 30.04.2020. godine.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se rok za podnošenje poreskih prijava za 2020. godinu (poreska prijava za komunalnu taksu, poreska prijava za posebnu republičku taksu za preduzetnike i poreska prijava za registrovano oružje) produži do 30.04.2020. godine.

Imajući u vidu situaciju u vezi s pandemijom korona virusa, te da je Vlada Republike Srpske 16.03.2020. godine proglasila vanrednu situaciju koja podrazumijeva niz mjera i restrikcija s ciljem spriječavanja širenja zaraze, Ministarstvo finansija smatra da bi, u takvoj situaciji, bilo opravdano i cjelishodno produžiti rokove za podnošenje navedenih poreskih prijava. Naime, postojeći rok ističe 31. marta i prema dosadašnjoj praksi i navikama poreskih obveznika da poreske prijave podnose pred istek roka, opravdano je očekivati da će se na prijemnim šalterima Poreske uprave stvarati gužva što bi moglo pogoršati epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.03.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija