Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Ova vrsta rješavanja radnih sporova uvodi se radi promicanja pristupa pravdi, kao jednog od temeljnih ljudskih prava propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i radi ekonomičnosti u smislu rasterećenja sudova, te postizanja dogovora o sporu u kraćem roku u odnosu na dugotrajnost postupaka koji se vode pred sudom

24.03.2017.


Vlada Federacije BiH je 23. marta 2017. godine utvrdila Nacrt zakona o mirnom rješavanju sporova koji predstavlja pravni mehanizam za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa, kroz socijalni dijalog potpomognut od strane miritelja i arbitara.

Ova vrsta rješavanja radnih sporova uvodi se radi promicanja pristupa pravdi, kao jednog od temeljnih ljudskih prava propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i radi ekonomičnosti u smislu rasterećenja sudova, te postizanja dogovora o sporu u kraćem roku u odnosu na dugotrajnost postupaka koji se vode pred sudom.

Tekst Prednacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova izrađen je još 2011. godine, te dostavljen na mišljenje svim kantonima, Federalnom ministarstvu financija, Federalnom ministarstvu pravde i Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije.

Federalno ministarstvo financija nije dalo suglasnost na Prednacrt, uz obrazloženje da izračun potrebnih proračunskih sredstava za rad Agencije za mirno rješavanje radnih sporova nije sveobuhvatan. Stoga je pristupljeno izradi Prednacrta koji ne podrazumijeva osnivanje agencije, već se mirno rješavanje radnih sporova provodi u postupku koji se zasniva na već postojećim proračunskim izdvajanjima po transferu za rad Mirovnog vijeća FBiH.

Donošenje ovog zakona predviđeno je Programom rada Vlade FBiH za 2017. godinu, a u svezi je i s provedbom aktivnosti iz Akcionog plana Federacije BiH za realiziranje Reformske agende BiH 2015.-2018. godina.

Kako Zakon uređuje oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Prednacrt je dostavljen svim kantonima radi pribavljanja mišljenja. Stigla su pozitivna mišljenja Sarajevskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog kantona, Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog i Kantona 10, kao i mišljenje Hercegovačko-neretvanskog kantona koje je sadržavalo i određene prijedloge i sugestije, a uvažene su one za koje je cijenjeno da su opravdane. Pored toga, zatraženo je i mišljenje Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH i Saveza samostalnih sindikata BiH.

Za provođenje ovog zakona bit će potrebno kontinuirano osiguravati proračunska sredstva jer on propisuje pravo na naknadu miritelja i arbitara. Međutim, svaka strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu snosi svoje troškove nastale u postupku mirenja.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 23.03.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772