Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta podzakonska akta

24.02.2023.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 9. sjednici, u Banjaluci, odluku kojom se u listu prioritetnih projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava sa pozicije “Javne investicije” uvrštavaju projekti ukupno vrijedni 21,1 milion KM.

Uz projekat sanacije štete od poplava na području Kozarske Dubice koji će biti finansiran sa 750 hiljada KM, na listu prioritetnih projekata je uvršten projekat izgradnje sportske dvorane u Doboju koja će biti sufinansirana sa 2 miliona KM.

Planirana je i podrška ulaganjima u Univerzitetski grad u Banjaluci u iznosu 2 miliona KM, a iz sredstava javnih investicija biće izdvojeno 700.000 KM za nastavak sanacije Paviljona 3 u okviru projekta Rekontrukcija objekata u JU Studentski centar “Nikola Tesla” u Banjaluci.

Takođe, u listu prioritetnih projekata je uvršteno i ulaganje u objekat Ortopedska hirurgija u Slatini. Riječ je o nabavci radova, medicinske i nemedicinske opreme i namještaja vrijednosti 10 miliona KM.

Javnim investicijama biće obuhvaćen i nastavak ulaganja u objekte na Jahorini koji su dati na korištenje Ugostiteljskom servisu Vlade Republike Srpske u visini 1,9 miliona KM.

U prioritetne projekte je uvrštena i finansijska pomoć Teniskom savezu Republike Srpske za organizaciju turnira Srpska Open 2023., za finansiranje građevinskih radova, u ukupnom iznosu tri miliona KM.

Takođe, iz sredstava javnih investicija biće finansiran i remont tehničke opreme za operativne poslove protivgradne zaštite u vrijednosti 775 hiljada KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu u godini pred polazak u školu u 2023. godini za koji će iz Budžeta Republike Srpske biti izdvojeno 525.978 KM.

Program za djecu u godini pred polazak u školu u Republici Srpskoj biće i ove godine realizovan za onu djecu koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koja u septembru mjesecu tekuće godine stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole.

Ovaj tromjesečni program, u periodu od početka marta do kraja maja, biće uključeno 33,88 % djece od ukupnog broja djece u Republici Srpskoj koja u septembru ove godine treba da krenu u prvi razred.

Program se ostvaruje prvenstveno u predškolskim ustanovama ili u osnovnim školama u jedinicama lokalne samouprave gdje nije moguće osnivanje i funkcionisanje predškolskih ustanova. Ove godine Program će se realizovati u 36 predškolskih ustanova, u 80 osnovnih škola i u četiri škole za djecu sa smetnjama u razvoju.

Kroz ovaj program do sada je od 2011. godine prošlo 45.685 djece, a Vlada Republike Srpske je za njegovu realizaciju izdvojila sredstva u iznosu od 3.543.733 KM.

Vlada Republike Srpske je usvojila Strategiju razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godine čime je jasno izraženo opredjeljenje Vlade da se nastavi proces reforme lokalne samouprave i strateški usmjerava njen dalji razvoj.

Ova strategija je treća u nizu i sadržavaće ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i unapređenja lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave, jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalanom nivou, upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima i međuopštinske saradnje, digitalna transformacija, te kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, samo su neke od tema koje su obuhvaćene novim strateškim dokumentom.

Takođe, jedan od prioriteta novog strateškog dokumenta biće unapređenje sistema podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kroz razvijanje mehanizama dodatne materijalne i nematerijalne podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kako bi se podstakao njihov razvoj i obezbijedio uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, te smanjila razlika u stepenu razvijenosti.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima, za troškove grijanja. Ovom Odlukom se propisuje način realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima kroz dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za 2023. godinu. Cilj raspodjele ove finansijske pomoći jeste ublažavanje negativnih socio-ekonomskih uticaja energetske krize, a Odlukom se propisuju uslovi za dodjelu finansijske pomoći, način prikupljanja i obrade podataka, način dodjele sredstava, način praćenja i izvještavanja o realizaciji paketa energetske podrške.

Raspoloživa sredstva za finansijsku pomoć za troškove grijanja za ugrožena domaćinstva u Republici Srpskoj biće podijeljena sa brojem korisnika, nakon procesa utvrđivanja konačnog broja korisnika ove finansijske pomoći, odnosno sačinjavanja spiskova na osnovu evidencija nadležnih institucija. Ukupna planirana sredstva za ovu namjenu za BiH iznose 50 miliona evra, od čega 33% za Republiku Srpsku.

Energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima smatraju se: korisnici prava na novčanu pomoć po osnovu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite, korisnici prava na dodatak na djecu po osnovu zakona kojim se uređuje oblast dječije zaštite, nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina, koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja na osnovu Odluke Vlade, borci od prve do pete kategorije stariji od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima iz evidencija Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i lica starija od 65 godina čija mjesečna primanja po članu njihovog domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate definisane u januaru 2023. godine u Republici Srpskoj.

Za prve četiri kategorije energetski siromašnih ugroženih domaćinstava na osnovu već postojećih evidencija, o korisnicima prava spiskove će u narednom periodu sačiniti centri/službe za socijalni rad, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, dok će za petu kategoriju, odnosno lica starija od 65 godina čiji mjesečni prihod po članu njihovog domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate definisane u januaru 2023. godine u Republici Srpskoj, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske raspisati javni poziv. Domaćinstvo koje ispunjava uslove za ovu vrstu finansijske pomoći po više osnova moći će da ostvari pravo po jednom osnovu, a finansijska pomoć se dodjeljuje po domaćinstvu, odnosno jednom članu domaćinstva koji ispunjava uslove.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.02.2023.

Naslov: Redakcija