Zastava Srbije

DONIJET NOVI PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U ŽELJEZNICAMA RS: Predviđeno je da, od sadašnjih 3.101 radnika, na poslu ostane 2.775, a 326 radnika je neraspoređeno. Neraspoređeni radnici neće dolaziti na posao, ali će primati platu sve do obezbjeđivanja novčanih sredstava za otpremnine i zaostala primanja, što bi trebalo biti završeno do kraja 2017. godine

24.02.2017.


Generalni direktor Željeznica Republike Srpske (ŽRS) Dragan Savanović rekao je da je usvojen novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim je predviđeno da, od sadašnjih 3.101 radnika, na poslu ostane 2.775, a 326 radnika je neraspoređeno.

Savanović je rekao da je Pravilnik usvojen 21. februara 2017. godine, te da neraspoređeni radnici neće dolaziti na posao, ali će primati platu sve do obezbjeđivanja novčanih sredstava za otpremnine i zaostala primanja, što bi trebalo biti završeno do kraja 2017. godine.

On je istakao da će se višak radnika pojavljivati i u narednom periodu uvođenjem novih tehnoloških rješenja i da će već tokom ove godine doći do novih otpuštanja završetkom investicionog ciklusa na signalno-sigurnosnim uređajima.

Savanović je naveo da bi u narednih pet godina taj višak mogao biti i do 500 radnika.

On je rekao da očekuje da će smanjenjem broja izvršilaca samo na ime plata godišnje ostvariti uštede od 50 mil KM.

Savanović je rekao da su sindikati koji djeluju na željeznicama upoznati sa Prijedlogom pravilnika o radu i sistematizacije, davali su primjedbe koje nisu bile suštinske, ali su prihvaćene uočene greške.

Komentarišući najavu štrajka radnika i sindikata, Savanović je poručio da se time ništa ne postiže, jer je uprava priznala svoje obaveze koje će biti isplaćene, na čemu se radi zajedno sa Vladom Srpske i Svjetskom bankom.

Savanović je naveo da je Nadzorni odbor prihvatio i novi Pravilnik o radu, kao zakonsku obavezu, a u nedostatku usaglašavanja sa sindikatima o donošenju kolektivnog ugovora.

Novim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Željeznice Republike Srpske organizovane su u tri segmenta - zajedničke službe, poslovi operacija i poslovi infrastrukture. Upravu, prema novom Pravilniku, čine generalni direktor sa dva pomoćnika za ekonomske i pravne poslove, uz dva izvršna direktora za poslove operacije infrastrukturu.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 23.02.2017.