Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: Rasprava o nactima zakona počinje početkom marta 2016. godine


Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave na Devetoj sjednici, održanoj 11. i 18. februara 2016. godine i odlučila da se isti upute na javnu raspravu.

Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zaduženo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

U dogovoru sa predstavnicima Gradova Trebinje, SARAJEVO i Zvornik, usaglašeno je da će se Javna rasprava o nacrtima zakona održati u sljedećim terminima:

• 2. marta 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali Skupštine grada Trebinje, za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju Gradu Trebinje;
• 3. marta 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali Skupštine grada SARAJEVO, za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju Gradu SARAJEVO;
• 4. marta 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u sali Skupštine grada Zvornik, za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju Gradu Zvornik.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 23.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772