Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 31. januara 2023. godine 3. sjednica – Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

24.01.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 3. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 31. januar 2023. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje zapisnika 1. hitne i 2. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Šerif Špago, zakon broj: 01-02-1-2219/22 od 29. 12. 2022. (prvo čitanje);
 4. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-02-1-298/22 od 14. 9. 2022;
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1384/22 od 7. 9. 2022;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1386/22 od 7. 9. 2022;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i efektima tih mjera, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-904/22 od 7. 9. 2022;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, podnosilac: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-903/22 od 7. 9. 2022;
 9. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50-18-1514/22 od 14. 9. 2022;
 10. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-1579/22 od 27. 9. 2022;
 11. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1819/22 od 15. 11. 2022;
 12. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1990/22 od 6. 12. 2022;
 13. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar - decembar 2021. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1400/22 od 24. 8. 2022;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju, zaključen od i između Evropske investicione banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske (entitet) 22. septembra 2010, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) - Vodovod i kanalizacija u RS-u (FI 25741 - SERAPIS 2008-0556), broj: 01,02-21-1-1449/22 od 31. 8. 2022;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju, zaključen od i između Evropske investicione banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije Bosne i Hercegovine (entitet) 18. augusta 2008. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) (FI 24.569 - SERAPIS 2006-0272) - Vodovod i kanalizacija u FBiH, broj: 01,02-21-1-1450/22 od 31. 8. 2022;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju Modernizacija puteva Federacije Bosne i Hercegovine (FI br. 82.137 - SERAPIS br. 2012-0418), zaključen od i između Evropske investicione banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) 26. januara 2016. u Sarajevu i 23. februara 2016. u Luksemburgu (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-1468/22 od 5. 9. 2022;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju, zaključen od i između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. decembra 2016. u Sarajevu i 29. decembra 2016. u Luksemburgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. decembra 2019. - Projekat Bolnice u RS/B (Ugovor o finansiranju) (FI 31.526 - SERAPIS 2010-0049), broj: 01,02-21-1-1469/22 od 5. 9. 2022;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za projekat regionalnog vodosnabdijevanja “Plava voda”, zaključen 16. maja 2018. između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016), potpisan 25. 4. 2022. u Parizu i 27. 4. 2022. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1502/22 od 12. 9. 2022;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Tajland o bezviznom režimu za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, broj: 01,02-21-1-1503/22 od 12. 9. 2022;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, broj: 01,02-21-1-1561/22 od 22. 9. 2022;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u “Kreativnoj Evropi”, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor, broj: 01,02-21-1-1564/22 od 23. 9. 2022;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 30. augusta 2022. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1621/22 od 7. 10. 2022;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja zdravstvenih sistema) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 30. jula 2022. u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1801/22 od 11. 11. 2022;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save”, broj: 01,02-21-1-1901/22 od 1. 12. 2022;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-2006/22 od 7. 12. 2022;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na Sporazum iz oblasti odbrambene industrije, broj: 01,02-21-1-2036/22 od 9. 12. 2022.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 19.01.2023.

Naslov: Redakcija