Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Smanjiti normu predmeta u tužilaštvima i sudovima

24.01.2020.


Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, koji su na funkcije izabrani iz pravosuđa, zatražili su da im se smanji norma predmeta koje moraju završiti.

Jadranka Stanišić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Srpske, uputila je VSTV-u zahtjev za smanjenje norme, navodeći da kao sudija mora završiti 12 predmeta mjesečno i kako zbog posla u VSTV-u ne može stizati da obavi sav posao.

"Vikendom radim kako bih završila sudijsku normu. Ja sam profesionalac koji je 30 godina proveo u pravosuđu, ali zbog pritiska koji se stvara nemoguće je profesionalno raditi posao", ukazala je Stanišić koja je već tri mjeseca na poziciji članice VSTV-a.

Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić je ukazala kako posao u Vijeću mora biti prioritetan.

"Predlažem da nijedan član VSTV-a nema normu", ukazala je Jukić.

Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija je istakao kako razumije problem koji Jadranka Stanišić ima, ali kako se problem mora riješiti unificirano.

"Predlažem da dvije komisije, za sudove i tužilaštva, pripreme unificirana rješenja o kojima bismo se izjasnili na nekoj od narednih sjednica", ukazao je Tegeltija.

Prijedlog je usvojen većinom glasova članova VSTV-a.


IZVOR: Vebsajt Klix, 22.01.2020.

Naslov: Redakcija