Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena carinska tarifa BiH za 2023. godinu

23.12.2022.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 73.662.000,00 eura, od čega Evropska komisija učestvuje sa 73.000.000,00 eura.

Preostalih 662.000,00 eura odnosi se na sufinansiranje projekata iz područja kontrole bolesti životinja, a sredstva će biti osigurana iz budžeta korisničkih institucija na svim nivoima vlasti u BiH.

Projekti predviđeni za finansiranje odnose se na oblasti migracija, upravljanja granicom i protivminskog djelovanja, izbornog procesa, instrumenta za podršku procesu EU integracija, regionalnog razvoja, energije, transporta, ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije COVID-19, razvoja privatnog sektora u BiH, kao i kontrole bolesti životinja.

Pomoć EU putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć ima za cilj daljnje osiguranje podrške zemljama kandidatima i zemljama potencijalnim kandidatima u donošenju i provođenju političkih, institucionalnih, pravnih, upravnih, društvenih i privrednih reformi u procesu usklađivanja s vrijednostima EU i postepenog usaglašavanja s pravilima, standardima, politikom i praksama Evropske unije s ciljem sticanja članstva, doprinoseći tako stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu. 

Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju je 12 godina od njegovog zaključivanja, dok je period operativnog provođenja šest godina od zaključenja.

Sporazum o finansiranju godišnjeg akcionog programa za BiH za 2021. godinu prvi je sporazum o finansiranju nakon stupanja na snagu Okvirnog sporazuma.

Ministarstvo finansija i trezora će Prijedlog sporazuma dostaviti Predsjedništvu BiH s Osnovama za njegovo zaključivanje, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi direktor Direkcije za evropske integracije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2023. godine.

U skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi, Vijeće ministara BiH na godišnjem nivou usvaja ovu privremenu mjeru s ciljem podrške domaćoj privredi, njenom konkurentnijem i povoljnijem poslovanju te zadržavanju postojećih radnih mjesta i novom zapošljavanju. Za veliki broj privrednih subjekata donošenje ove odluke je od velikog značaja za opstanak proizvodnje, s obzirom na snažan udar na privredu tokom pandemije i odnosi se na oko 40.000 radnika.

Odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. 

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju Carinske tarife za 2023. godinu, usklađenu s Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije.

Na ovaj način stvaraju se uvjeti za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u BiH i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije, kao i sa svim drugim zemljama s kojima je BiH zaključila sporazum o slobodnoj trgovini.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji s Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremit će ovu odluku za potpisivanje i objavu u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 Vijeće ministara BiH donijelo je Rješenje o razrješenju direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamera Bandića na lični zahtjev, s danom 10. 11. 2022. godine.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da, na osnovu Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Vijeće ministara BiH je donijelo Rješenje o imenovanju Amela Suljevića za vršioca dužnosti direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine do 31. januara 2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 21.12.2022.

Naslov: Redakcija