Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

23.12.2021.


Predstavnički dom Federalnog parlamenta prihvatio je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH.

Ovaj zakon je u septembru utvrdila Federalna vlada, kada je obrazložila da su oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužila resorno ministarstvo, odnosno Vladu FBiH, da prate primjenu aktuelnog zakona te u slučaju potrebe i određenih problema, u roku od šest mjeseci sačine izmjene i dopune.

Kao razlog za izmjene i dopune, Vlada je navela i Odluku Ustavnog suda BiH, te su poduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog s drugim odgovarajućim zakonskim propisima.

Prema obraćanju zastupnicima federalnog ministra rada i socijelne politike Veska Drljače, jednom od izmjena i dopuna dodatno je precizirana norma kako bi policijski službenici na državnom nivou, u smislu penzionisanja i načina izračuna penzija, bili izjednačili s policijskim službenicima na nivou FBiH. Time je omogućen jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH budući da oni s prebivalištem u FBiH pod jednakim uslovima uplaćuju doprinose za PIO.

Također su pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni u ravnopravan položaj sa ostalim osiguranicima, tako da im lični bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža, obrazložio je također ministar.

Prema novom zakonskom rješenju, povredom na radu smatra se i ona zadobijena u pripremama za odbranu, odnosno u odbrani BiH u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine.

 Novina u Zakonu je i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija (izuzev najviše) sve dok najniži iznos penzije ne dostigne jednu petinu iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu, ali pod uslovom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako budžet Federacije BiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini.

Predstavnički dom Federalnog parlamenta prihvatio je izmjene federalnog Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje nalažu povećanje naknada za tuđu njegu i pomoć ratnim vojnim invalidima kojima je u svakodnevnom životu, njega od druge osobe neophodna.

Za korisnike prve grupe invaliditeta je predloženo povećanje naknada za 200 posto, druge za 140 posto, a treće za 100 posto.

Ovaj zakon predložili su zastupnici Stranke demokratske akcije, a da bi stupio na snagu, potrebno je da ga, kao i svaki drugi zakon, prihvati i Dom naroda.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je većinom glasova na sjednici Prijedlog zakona o gasovodu Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska.

Predlagač zakona, Federalna vlada, obrazlaže da je “Južna interkonekcija ključna za održavanje sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom na području cijele FBiH, kao i za diversifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja prirodnim gasom”. Ističe da je taj projekat jedan je od strateški najvažnijih u oblasti energetike u FBiH.

- Razlog za realizaciju ovog projekta nije samo činjenica da je Federacija BiH ovisna o samo jednom izvoru i pravcu snabdijevanja, već i u tome što postojeći gasovod, izgrađen 1979. godine, karakterišu zastarjelost te velika opterećenost tokom zimskih perioda kada je potrošnja gasa najveća – navedeno je iz Vlade.

Zakonom se uređuju pitanja od značaja za realizaciju projekta izgradnje gasovoda na pravcu Zagvozd, u Hrvatskoj, do Posušja, na jugozapadu BiH, te dalje, pravca prema Tomislavgradu, Kupresu, Bugojnu te Novom Travniku i Travniku, sa odvojkom za Mostar.

Zakon, kako je navedeno, uređuje i pitanja koja se tiču načina finansiranja, eksproprijacije zemljišta te infrastrukturu projekta s objektima na gasovodu i tačku interkonekcije.

- Koordinate tačke interkonekcije transportnih sistema definišu se posebnim sporazumom između dva susjedna operatora transportnih sistema, a to su Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo iz BiH i Plinacro d.o.o. iz Republike Hrvatske – navela je Vlada FBiH.

Za investitora je određen BH-Gas, a projekat treba realizovati u dvije faze.

Gradnja gasovoda će biti finansirana, kako je saopšteno, iz sredstava međunarodnih institucija osiguranih kroz kreditna zaduženja i grantove te vlastitim sredstvima investitora. Otplata kredita će biti osigurana prihodima ostvarenim naplatom transportnih/tranzitnih tarifa.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 21.12.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija