Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Razmatra se uvođenje novih kriterija za ocjenjivanje sudija i tužilaca

23.12.2020.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je raspravljalo o uvođenju novih kriterija za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca), a nakon što je Sud BiH presudom stavio van snage ranije kriterije za sudije.

Kako je nakon opsežne rasprave saopćeno, VSTV će se u vezi s razmatranim pitanjem očitovati na vanrednoj sjednici koja će biti naknadno zakazana.

Naime, Sud BiH je pravomoćnom presudom poništio Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija i Kriterije za ocjenjivanje rada sudija u BiH, koji je usvojio VSTV BiH u septembru 2018. godine.

Radi se o sistemu ocjenjivanja u koji je, između ostalog, uvedena analitička ocjena rada i povećan je broj izvora za utvrđivanje ocjene rada, s ciljem utvrđivanja i davanja sveobuhvatne ocjene rada za svakog nosioca pravosudne funkcije, na temelju kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja.

Tokom rasprave je izražena sumnja da će ranije utvrđenu obavezu - da se do kraja 2020. godine sačine novi kriteriji za ocjenjivanje, biti moguće realizirati, imajući u vidu sve pravne implikacije i konsekvence te činjenicu da je VSTV u međuvremenu uložio vanredni pravni lijek povodom spomenute odluke Suda BiH.

Kako je rečeno, utvrđivanje novih kriterija i pravilnika za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija na liniji je i preporuka (peer review) Evropske komisije.

U raspravi u kojoj su učestvovali gotovo svi prisutni članovi Vijeća iznesena su različita mišljenja i stavovi po pitanju uvođenja novog sistema analitičkog ocjenjivanja.

Između ostalog, 'na stolu' je bio Prijedlog novih kriterija koji su sačinile stalne komisije za kvalitet i efikasnost, a u raspravi su problematizirana pitanja koja se tiču svojevrsnog disbalansa u kontekstu kriterija za sudije, odnosno tužitelje, te tvrdnje o favoriziranju predsjednika sudova i šefova odjela u odnosu na sudije, neposredno angažirane na konkretnim predmetima.

Time je, kako je između ostalog navedeno, dovedena u pitanje ravnopravnost sudija istog ranga.

Istovremeno, detaljnije su elaborirani određeni instituti i prioriteti, uključujući i harmoniziranje i operacionalizaciju kriterija za sudije i tužioce u smislu uvođenja analitičke ocjene i kriterija.

U nastavku sjednice donesen je određeni broj odluka o prestanku mandata nosilaca pravosudnih funkcija.

Inače, sjednicom je predsjedavala dosadašnja potpredsjednica VSTV-a Sanela Gorušanović-Butigan koja je nakon ostavke sada već bivšeg predsjednika Milana Tegeltije jednoglasno izabrana za osobu koja će do izbora novog predsjednika zastupati i predstavljati ovo regulatorno tijelo.


IZVOR: Vebsajt Klix, 18.12.2020.

Naslov: Redakcija