Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Usvojeno više zakona i nacrta zakona

23.12.2019.


Dom naroda Parlamenta FBiH je usvojio:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federacije BiH,

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima,

 • Zakon o izmjeni zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju,

 • Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode,

 • Odluku o davanju saglasnosti na finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i Procjenu plana za 2021. i 2022. godinu te

 • Odluku o izvršavanja Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.

Dom naroda je dao saglasnost na odluke:

 • Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu;

 • načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu;

 • davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda PIO/MIO za 2019. godinu, kao i

 • Finansijski plan - budžet FERK-a za 2019. godinu,

 • Finansijski plan - budžet FERK-a za 2020. godinu.

Prihvaćeni su i:

 • Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine,

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH,

 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom,

 • Nacrt zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine skinut je s dnevnog reda zbog neprisustva predlagača.


IZVOR: Vebsajt Dom naroda Parlamenta FBiH, 20.12.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija