Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Počela 21. posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj se razmatra budžet za 2017. godinu, Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu i set ekonomskih zakona

23.12.2016.


U Banjaluci je 22.12.2016. godine počela 21. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se poslanici izjašnjavati o budžetu za 2017. godinu, Prijedlogu zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu i setu ekonomskih zakona, koje je Vlada uputila u skupštinsku proceduru po hitnom postupku.

Ukupna budžetska sredstva planirana Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2017. godinu iznose 3.200,0 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 73,0 miliona KM, odnosno 2,3% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2017. godini iznose 2.591,1 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 102,1 miliona KM, odnosno 4,1% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Poreski prihodi u 2017. godini iznose 2.369,6 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 80,7 miliona KM, odnosno 3,5% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Od projektovanih ukupnih prihoda od indirektnih poreza, očekuje se da će budžetu Republike Srpske u 2017. godini biti doznačen iznos od 1.197,2 miliona KM (sa ino dugom od 330,2 miliona KM), što predstavlja rast od 55,5 miliona KM, odnosno 4,9% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Poslanici će razmatrati i Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske koji predstavlja novinu u pravnom sistemu Srpske. Ovim zakonom definisano je da Ministarstvo finasija uspostavlja i vodi Registar poreskih i neporeskih davanja koji sadrži pregled svih pojedinačnih vrsta ovih davanja koja plaćaju pravna i fizička lica u Republici Srpskoj na osnovu zakona Republike Srpske. Početni Registar utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Kako je predviđeno Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2016. godinu, pred poslanicima će se naći i novi zakon o bankama, obaveza koja je sadržana i u Pismu namjera uz kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Prijedlogom zakona o bankama posebno se uređuju područja u kojima su prisutne manjkavosti koje je potrebno otkloniti. Uvode se i brojne novine, koje se prije svega odnose na: izradu planova oporavka samih banaka, kojima se utvrđuju mjere za poboljšanje njihovog finansijskog položaja; preduzimanje mjera rane intervencije Agencije u slučaju značajnog pogoršanja stanja banke; uspostavljanje pravnog sistema za restrukturiranje problematičnih banaka i utvrđivanje nadležnosti Agencije za sprovođenje ovog postupka.

Odredbe o restrukturiranju banaka uvode se radi preduzimanja mjera koje treba da spriječe ili ublaže nastupanje kriznih situacija kod pojedinačne banke, ali i bankarskog i finansijskog sistema u cjelini, a samim tim i obezbijede efikasno restrukturiranje banke koja ne može ili vjerovatno neće moći da nastavi poslovanje.

Kao jedna od novina u Prijedlogu zakonu uređena je faza rane intervencije Agencije u banci, te propisane okolnosti u kojima Agencija može preduzeti jednu ili više mjera u situaciji kada se stanje banke brzo pogoršava, odnosno kada je likvidnost pogoršana, kada raste učešće loših kredita, te se pogoršava koncentracija izloženosti banke.

Na dnevnom redu 21. posebne sjednice je i Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu u maksimalnom iznosu do 411.100.000 KM.

Na početku sjednice poslanici su usvojili Dnevni red 21. posebne sjednice od 18 tačaka:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine - po hitnom postupku;

2. Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu - po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu - po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske - po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske - po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske - po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske - po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske - po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske - po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o bankama Republike Srpske - po hitnom postupku;

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske - po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku;

13. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost - po hitnom postupku;

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti - po hitnom postupku;

15. Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske;

16. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu;

17. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2017. godinu;

18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po Projektu bolnica/B u Republici Srpskoj (FIN 31.526 BA).

Kako je najavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, poslanici će raditi 23. decembra 2016. godine, a ukoliko 21. sjednica ne bude okončana, nastavak je u utorak 27. decembra 2016. godine u 10.00 časova.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 22.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772