Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: Utvrđeno da Zakonom o Danu Republike Srpske nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda

23.12.2016.


U Banjoj Luci je, 22. decembra 2016. godine, održana 104. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje je, u skladu sa Ustavom i Zakonom utvrđenim nadležnostima, utvrdilo da Zakonom o Danu Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske podnio je ovome Vijeću zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa navedenim Zakonom. Podnosilac je u predmetnom zahtjevu istakao, pored ostalog, da sadržaj osporenog Zakona predstavlja povredu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, te da su njime povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode propisane Ustavom. Ova tvrdnja se obrazlaže činjenicom da se Dan Republike obilježava i praznuje 9. januara, što je neprihvatljivo za bošnjački narod, jer se na ovaj način krše prava Bošnjaka, kao konstitutivnog naroda, da budu jednakopravni i jednako tretirani u smislu promovisanja kulture, tradicije, vjere i kultrunog nasljeđa. Stoga, ovako propisan Dan Repubike, navodi se u zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda, ne odražava identitet bošnjačkog naroda, već samo srpskog, koji se zbog toga nalazi u povlaštenom položaju. U zahtjevu se dalje ukazuje na Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je utvrđena neustavnost odredbe o 9. januaru kao Danu Republike, zbog čega taj datum nije prihvatljiv kao Dan Republike Srpske.

Polazeći od odredaba Ustava Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII), uzimajući u obzir navode Kluba delegata bošnjačkog naroda i Narodne skupštine, Vijeće je odlučilo da Zakonom o Danu Republike Srpske nisu povrijeđena prava iz okvira zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Vijeće je, naime, ocijenilo da iz sadržaja osporenog Zakona ne proizlazi da on diskriminiše ili dovodi u podređen položaj bilo koji konstitutivni narod u Republici Srpskoj u pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa definisanim Ustavom Republike Srpske. Sadržaj ovog Zakona, prema ocjeni Vijeća, ne sadrži vjerske, niti nacionalne elemente koji bi mogli dovesti do eventualne dominacije konstitutivnog srpskog naroda u promovisanju kulture, tradicije ili vjere, kako to smatra Klub delegata bošnjačkog naroda. Naprotiv, Zakonom je propisano da se Dan Republike obilježava i praznuje kao sekularni praznik, što znači da nema religijskih, ni nacionalnih dimenzija, već da podjednako tretira sve građane. Zbog toga, Vijeće smatra da nema uporište stav podnosioca zahtjeva da se ovaj praznik odnosi samo na srpski narod. U obrazloženju o povredi vitalnog nacionalnog interesa iznose se, po ocjeni Vijeća, u znatnoj mjeri politički stavovi, a nedostaje pravna argumentacija u svjetlu ustavnih garancija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa. Na kraju, Vijeće ukazuje na to da zahtjev za zaštitu vitalnog interesa Vijeće može ocjenjivati samo u odnosu na odredbe Ustava Republike Srpske kojima su definisani vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda, kao i postupak pred ovim Vijećem za njegovu zaštitu.


IZVOR: Vebsajt Ustavni sud Srpske, 22.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772