Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE: Uvodi se načelo predostrožnosti radi uspješnog sprovođenja ciljeva i zadataka zaštite prirode

23.10.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti prirode, čiji je jedan od prioritetnih ciljeva unapređenje upravljanja postojećim i uspostavljanje novih zaštićenih područja. U smislu osnovnih načela u oblasti zaštite prirode, nacrtom ovog zakona uvodi se i novo načelo - načelo predostrožnosti radi uspješnog sprovođenja ciljeva i zadataka zaštite prirode.

Nacrtom ovog zakona unapređuje se i očuvanje divljih vrsta u prirodi i to zabranom upotrebe određenih sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta, zbrinjavanjem divljih vrsta u prihvatilištima, definisanjem područja očuvanja divljih vrsta ptica, uvođenjem odredbi o repopulaciji divljih vrsta, te propisivanjem označavanja strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta. Ovim nacrtom zakona uvedene su nove odredbe na temelju kojih je omogućeno proglašavanje vrste od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Nacrtom ovog zakona ostvaruje se veći stepen usklađenosti zakonodavnog okvira Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite prirode i doprinosi sprovođenju međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, i to Konvencije Ujedinjenih Nacija o biološkoj raznovrsnosti, Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune, Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, Konvencije o močvarnim (vlažnim) staništima, te ostalih međunarodnih ugovora u području zaštite prirode. Radi promovisanja zaštite prirode novim nacrtom zakona uvedeno je obilježavanje Dana zaštite prirode i dodjeljivanje priznanja za postignuća u oblasti zaštite prirode.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.10.2023.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija