Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave, kojom se uređuju nosilac, sadržaj i djelokrug poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave

23.10.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 93. sjednici, u Banjaluci, Uredbu o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave, kojom se uređuju nosilac, sadržaj i djelokrug poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave.

Novu Uredbu bilo je potrebno donijeti, budući da je Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, koja je bila nosilac poslova elektronske certifikacije, prestala da postoji, a sve poslove i nadležnost Agencije preuzelo je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Certifikovano tijelo Ministarstva će u skladu sa Uredbom izdavati certifikate organima uprave, pravnim i fizičkim licima.

Vlada Republike Srpske je dala saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava, za period 01.07-30.09.2020. godine, u ukupnom iznosu od 72.875,00 KM.

Navedena sredstva raspoređuju se: Savezu distrofičara Republike Srpske, Banja Luka (4.500,00 KM), Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka (7.500,00 KM), Savezu slijepih Republike Srpske, Banja Luka (8.125,00 KM), Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske (8.125,00 KM), Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka (8.125,00 KM), Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje (6.500,00 KM), Savezu za rijetke bolesti Banja Luka (7.500,00 KM), Udruženje za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlost" Banja Luka (7.500,00 KM) i Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske (15.000,00 KM).

Vlada Republike Srpske je nakon razmatranja Informacije o prijedlogu za sufinansiranje projekta, Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske donijela odluku kojom se ovom fondu daje saglasnost da, u skladu sa Planom rada i finansijskim planom Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, za period 01.01-31.12.2020. godine u ukupnom iznosu od 790.000,00 KM, finansijski podrži projekte koji u potpunosti ispunjavaju uslove Pravilnika o načinu i kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i mjerilima za ocjenjivanje prijedloga za dodjeljivanje sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.10.2020.

Naslov: Redakcija