Zastava Srbije

ZAKON O ŠUMAMA: Ustavni sud BiH ocijeniće ustavnost Zakona

23.09.2021.


Za četvrtak je zakazana plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o apelaciji za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 75/2008, 60/2013 i 70/2020) RS-a. Apelaciju je u februaru podnijelo sedam delegata Vijeća naroda RS-a, koji smatraju da su članovi tog zakona neustavni i štetni po BiH.

Ekspert za državnu imovinu Muharem Cero ukazao je tada, u vrijeme podnošenja apelacije, da se radi o očekivanoj, ali i malo zakasnjeloj reakciji u smislu šteta koje su nastajale vlasničkim gospodarenjem šumama i šumskim zemljištem entiteta RS.

"Jasno je da je krivo tumačenje vlasništva na javnim dobrima, poslije poljoprivrednog zemljišta, a i postojeće apelacije za rijeke u predmetu hidroelektrana na rijeci Drini, i sada pokretanje apelacije za šume i šumsko zemljište definitivno zaokruženje cjelovitog Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Cero nakon podnošenja apelacije.

On je istakao da je tzv. dejtonska praznina nastala nedefinisanjem vlasništva nad imovinom iz kontinuiteta, a posebno nad javnim dobrima, koja su vlasništvo svih građana na teritoriji cijele BiH, a ne jednog poddržavnog administrativnog aranžmana, nanijela ogromne materijalne štete budžetu BiH i prihodima BiH.

Apelaciju su 26. februara 2021. godine podnijeli Mihnet Okić, Alija Tabaković, Džemaludin Šabanović, Faruk Đozić, Muris Čirkić, Ahmet Čirkić i Samir Baćevac.

Šume i šumsko zemljište čine više od 70 posto teritorije bh. entiteta Republika Srpska.

Plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine će se održati u sali Kantonalnog suda u Mostaru od 9:30 sati.


IZVOR: Vebsajt Klix, 21.09.2021.

Naslov: Redakcija