Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU: Propisane odredbe koje se odnose na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, i to nepokretne i pokretne, kao i imovine bez i sa teretima

23.09.2019.


Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su Zakon o likvidacionom postupku.

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović je, obrazlažući ovo zakonsko rješenje, rekao da je njegov cilj efikasniji, brži i ekonomičniji likvidacioni postupak.

"Jednu od novina u ovom zakonu, u odnosu na važeći, predstavlja propisivanje odredaba koje se odnose na unovčenje imovine u likvidacionom postupku, i to nepokretne i pokretne, kao i imovine bez i sa teretima", rekao je ministar Kasipović.

On je istakao da su detaljnije propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika, te odgovornosti za štetu koju prouzrokuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta i povjeriocima u toku vršenja radnji u likvidacionom postupku, kao i novčane kazne koje se mogu izreći likvidacionom upravniku u slučaju povrede odredaba ovog zakona.

"Jedan od osnovnih ciljeva likvidacionog postupka je namirenje povjerilaca likvidacionog dužnika, te raspodjela ostatka likvidacione mase srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno odluci vlasnika kapitala poslovnog subjekta o raspodjeli likvidacione mase", naveo je ministar Kasipović.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 19.09.2019.

Naslov: Redakcija