Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

ZAKON O LIČNOM IMENU: Propisan rok u kojem se može podnijeti novi zahtjev s ciljem sprečavanja pojedinaca da na ovaj način izbjegavaju krivičnu odgovornost i druge zakonom utvrđene obaveze

23.09.2019.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o ličnom imenu, kojim je, između ostalog, propisan rok u kojem se može podnijeti novi zahtjev s ciljem sprečavanja pojedinaca da na ovaj način izbjegavaju krivičnu odgovornost i druge zakonom utvrđene obaveze.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da je najznačajnija novina što se propisuje način rješavanja zahtjeva lica koja su državljani Srpske i BiH i upisani su u matičnu knjigu rođenih u Srpskoj, ali nemaju prebivalište na teritoriji Republike.

Ona je rekla da se Zakonom propisuje i način rješavanja zahtjeva za promjenu ličnog imena građana koji su rođeni u Federaciji BiH /FBiH/ i državljani su tog entiteta i BiH, a imaju prebivalište na teritoriji Srpske, s obzirom na to da nadležni federalni organi nisu prihvatali njihove zahtjeve. 

Propisani su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se odobrila promjena ličnog imena – krivična odgovornost, izbjegavanja zakonom utvrđenih obaveza ili zaštite prava i sloboda drugih lica.

Ovim aktom precizno se uređuje način određivanja ličnog imena prilikom usvajanja djeteta.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 18.09.2019.

Naslov: Redakcija