Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o zaštiti od požara, o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla

23.09.2019.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 38. sjednici, u Banjaluci, Inicijativu za raspuštanje Skupštine opštine Teslić.

Vlada je zadužila Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da Inicijativu za raspuštanje Skupštine opštine Teslić, u skladu sa zakonom, dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske na dalje postupanje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000,00 KM, za period od 1.7. do 30.09.2019. godine.

Sredstva se iz ove odluke raspoređuju na sljedeći način:

Nerazvijene opštine: Bratunac (15.750,00 KM), Višegrad (13.800,00 KM), Vlasenica (15.200,00 KM), Donji Žabar (15.012,50 KM), Kostajnica (14.762,50 KM), Ljubinje (14.575,00 KM), Nevesinje (15.000,00 KM), Pelagićevo (14.800,00 KM), Petrovac (13.525,00 KM), Petrovo (14.975,00 KM), Ribnik (14.150,00 KM), Rogatica (14.225,00 KM), Han Pijesak (14.225,00 KM), Šamac (15.775,00 KM), Šipovo (14.225,00 KM).

Izrazito nerazvijene opštine: Berkovići (14.650,00 KM), Vukosavlje (15.420,00 KM), Istočni Drvar (13.450,00 KM), Istočni Mostar (15.000,00 KM), Istočni Stari Grad (13.945,00 KM), Jezero (15.542,50 KM), Kalinovik (13.900,00 KM), Kneževo (15.200,00 KM), Krupa na Uni (15.542,50 KM), Kupres (13.900,00 KM), Lopare (14.995,00 KM), Novo Goražde (14.570,00 KM), Osmaci (15.145,00 KM), Oštra Luka (15.200,00 KM), Rudo (15.075,00 KM), Srebrenica (14.250,00 KM), Trnovo (14.500,00 KM), Čajniče (14.820,00 KM), Šekovići (14.895,00 KM).

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti od požara.

Budući da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova kontinuirano vrši analiza i vrednovanje propisa iz djelokruga Ministarstva, to je praćenje efekata primjene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012) u praksi ukazalo na potrebu za donošenjem novog Zakona kako bi se efikasnije i lakše ostvarili predviđeni ciljevi.

Konkretno, razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti od požara odnose se na neophodnost propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, propisivanje obaveze jedinicama lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara, kao i funkcionalniji način raspodjele prikupljenih sredstava za opremanje i obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica. Takođe, uvidjela se potreba da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, naročito imajući u vidu da vatrogasci ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla.

Tokom primjene Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla ("Sl. glasnik RS", br. 60/2013) uočeni su određeni nedostaci, te je bilo neophodno da se pristupi njegovoj izmjeni i dopuni da bi se ti nedostaci otklonili, čime 6i se omogućila potpuna primjena ovog zakona i efikasnije funkcionisanje u ovoj oblasti.

Između ostalog, predložena je izmjena člana Zakona koji je uređivao stavljanje u promet hrane za kućne ljubimce ili hrane za kućne ljubimce proizvedene od nusproizvoda, pri čemu se nije uzela u obzir ona hrana ili nusproizvodi koji ne potiču samo iz uvoza nego i sa teritorije Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

Takođe, propisuju se uslovi za stočna groblja i jame - grobnice kao obilježena i pod veterinarskim nadzorom stavljena mjesta za neškodljivo uklanjanje leševa, nusproizvoda životinjskog porijekla, s obzirom na to da u Republici Srpskoj ne postoje spalionice i kospalionice kao što je to slučaj u zemljama Evropske unije i nekim zemljama okruženja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 - 2023. godine - Preuzimanje i primjena pravne tekovine Evropske unije u oblasti Slobodnog kretanja robe".

Donošenjem Strategije infrastrukture kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj za period 2019 - 2023. godine definisani su ciljevi i naredni koraci za sveobuhvatan razvoj svih elemenata infrastrukture kvaliteta u Republici Srpskoj u narednih pet godina i, što je najvažnije, aktivnosti na preuzimanju pravne tekovine i pratećih principa EU iz oblasti Poglavlja 1 EU i praćenje primjene, zbog čega ovaj dokument ima podnaslov: "Preuzimanje i primjena pravne tekovine Evropske unije u oblasti Slobodnog kretanja robe".

Važno je istaći da Strategija utvrđuje prioritete razvoja i naredne korake većeg broja nadležnih institucija u Republici Srpskoj, prije svega, u skladu sa potrebama domaće privrede i tržišta, potrebama zaštite potrošača i aktuelnih trendova razvoja infastrukture kvaliteta u Evropi i svijetu, dok su usluge u Strategiji obuhvaćene samo u kontekstu bezbjednosti proizvoda koji se isporučuje na tržište kao dio određene usluge i pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacionog društva (kako definiše EU Direktiva 2015/1535). Dostizanjem ciljeva utvrđenih ovim dokumentom, privreda Republike Srpske i privreda cijele BiH će biti u poziciji da postanu aktivan i konkurentan učesnik na regionalnom, evropskom i svjetskom tržištu.

Prijedlog strategije dostaviće se Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.

 

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o unapređivanju kvaliteta rada Republičkog pedagoškog zavoda kroz reorganizaciju, te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom definiše pravce reorganizacije rada ove ustanove u skladu sa novim potrebama vaspitno - obrazovne prakse.

Pored savjetodavno - instruktivnog rada i nadzora nad radom predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, umjetničkih škola, škola/ustanova za školovanje djece sa smetnjama u razvoju i domova učenika, te razvoja nastavnih planova i programa, posebna pažnja Republičkog pedagoškog zavoda biće usmjerena na jačanje razvojno -istraživačkih zadataka i aktivnosti sistematskog razvoja, unapređivanja i vrednovanja kvaliteta vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj.

Proces promjena u Republičkom pedagoškom zavodu treba da ide u pravcu reorganizacije postojećih unutrašnjih organizacionih jedinica - odjeljenja, s ciljem da se, pored stručnog nadzora nad radom vaspitno -obrazovnih ustanova, ojača djelovanje i rad Zavoda u pogledu unapređivanja i podrške razvoja i vrednovanja kvaliteta u vaspitanju i obrazovanju.

Potreba za unapređivanjem kvaliteta rada Republičkog pedagoškog zavoda kroz reorganizaciju u skladu je sa Strategijom razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016 - 2021. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju saradnje sa Podlaskim vojvodstvom, Republika Poljska, sa Prijedlogom sporazuma o saradnji.

Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Podlaskog vojvodstva, Republika Poljska i Vlade Republike Srpske, BiH i ovlastila ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Borisa Pašalića, da u ime Vlade Republike Srpske potpiše Sporazum.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.09.2019.

Naslov: Redakcija