Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, te o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju


 

  • VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, te oizmjenama Zakona o visokom obrazovanju

Vlada Republike Srpske utvrdila je 22. septembra 2016. godine, na 92. sjednici održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godina.

Prijedlog strategije zapošljavanja pripremeljen je u skladu sa raspravom o Nacrtu ove strategije vođenoj na 12. sjednici Narodne skupština Republike Srpske održanoj 26. maja 2016. godine i javnom raspravom koja je provedena u šest regionalnih centara Republike Srpske.

U cilju izrade Strategije urađene su detaljne analize opštih makroekonomskih kretanja i stanja privrede u Republici Srpskoj, ali i detaljne analize stanja u oblasti zaposlenosti i nezaposlenosti, a na osnovu čega je izvršena i SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji).

Na osnovu urađenih analiza formulisana su dva strateška cilja i to:

1. Povećati zaposlenost i ekonomsku aktivnost stanovništva u Republici Srpskoj i

2. Održati postojeća i kreirati nova radna mjesta u privredi Republike Srpske.

U okviru prvog strateškog cilja Povećati zaposlenost i ekonomsku aktivnost stanovništva u Republici Srpskoj definisano je sljedećih šest operativnih ciljeva:

  • Osiguranje veće povezanosti sistema obrazovanja sa tržištem rada,
  • Razvijanje kulture rada i etike rada,
  • Obezbjeđenje preciznih podataka o aktivnoj ponudi radne snage,
  • Unapređivanje djelovanja i razvoj institucija na tržištu rada,
  • Unapređivanje zapošljivosti aktivnih tražilaca posla i
  • Unapređivanje zapošljavanja najranjivijih grupa nezaposlenih lica (mladi, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, žene, lica koja imaju više od 50 godina...).

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

Ovim zakonom uređuju se način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze arbitara i miritelja, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova, te druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova.

Donošenje novog Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona.

Vlada Republike Srpske je u funkciji Skupštine akcionara donijela Pravila o izmjenama i dopunama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Imajući u vidu otežano poslovanje privrede Republike Srpske uzrokovano slabom likvidnošću i u cilju poboljšanja ponude, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka predlaže izmjene i dopune Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima u dijelu koji se odnosi na namjenu tj. uvođenje kategorije refinansiranje obaveza. Uvođenjem refinansiranja finansijskih obaveza IRB RS će klijentima učiniti dostupna sredstva po nižoj kamatnoj stopi, dužim rokovima otplate što bi uticalo na poboljšanje likvidnosti samih korisnika. Takođe, za plasmane koji su direktno plasirani preko Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka uvodi se mogućnost reprograma obaveza te zaključenje sporazuma o izmirenju dospjelih neplaćenih obaveza, a sve u cilju postizanja bolje i izvjesnije naplate potraživanja i rasterećenja privrednih subjekata.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku studentima koji su započeli studije po Zakonu o univerzitetu("Sl. glasnik RS", br. 12/1993, 14/1994, 99/2004 i 92/2005) biće produžen rok za završetak studija za dvije godine, a studentima koji studiraju po bolonjskim principima a nemaju položene sve ispite, omogućen upis naredne godine uz prenos 15 ECTS bodova.

Razlozi za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju sadržani su u neophodnosti produžavanja važenja određenih odredbi Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013 i 44/2015) kako bi se mogla nesmetano i na vrijeme započeti nastava u akademskoj 2016/2017. godini i ostvariti mogućnost završetka studija prema odredbama ranije važećeg zakona, s obzirom na protek roka za važenje tih odredbi prema važećem Zakonu o visokom obrazovanju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o prenosu nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja.

Obavezuju se članovi Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH iz reda srpskog naroda da ne podrže usvajanje dokumenata "Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH" i "Preporuke o procedurama za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova te za prestrukturiranje studijskih programa i preporuke o kriterijumima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH", s obzirom da se istima vrši prenos nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja.

Vlada Republike Srpske prihvatila Informaciju o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava granta udruženjima od javnog interesa u 2015. godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku u 2016/2017. godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o saradnji između "Pošta Srpske" a.d. Banja Luka i kineske kompanije "ZTE Corporation" u oblasti razvoja informaciono komunikacionih tehnologija.

Uspostava strateškog partnerstva sa "ZTE Corporation" omogućiće "Poštama Srpske" razvoj kroz stvaranje budućeg državnog kablovskog i telekom operatera, koji će na bazi savremenih usluga održati profitabilnost i jačanje državnog preduzeća "Pošta Srpske".

Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 22.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772