Zastava Srbije

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH: BiH bi mogla platiti 28 miliona KM za neiskorištene lične karte

23.08.2022.


Ured za reviziju institucija BiH upozorio je da bi Bosna i Hercegovina mogla da plati 28 miliona KM za nabavku ličnih karata koje su ugovorene, ali nisu iskorištene.

U Izvještaju o nabavci i funkcionalnosti ličnih dokumenata se navodi da postoji rizik od tumačenja jedne odredbe ugovora od prije deset godina kojeg je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH povezala sa kompanijom Muehlbauer.

Ugovorom je definisano da će BiH nabaviti 5.000.000 ličnih karata i 2.000.000 vozačkih dozvola, ali je u proteklom periodu iskorišteno tek 65% ličnih karata, dok su krajem prošle godine povučene posljednje ugovorene količine vozačkih dozvola.

Kako desetogodišnji ugovor ističe sljedeće godine, postoji opasnost da će BiH morati platiti i 1,7 miliona ličnih karata koje nisu iskorištene, jer u izvještaju revizori objašnjavaju da je članom 3. Ugovora predviđeno plaćanje ukupno ugovorene količine ličnih dokumenata, tako da po okončanju ugovora postoji rizik u pogledu tumačenja navedene odredbe.

U saopštenju Ureda za reviziju se navodi da je prisutan rizik plaćanja 28 miliona KM za nerealizovanih 1,5 miliona ličnih karata jer IDDEEA nije riješila sa dobavljačem pitanje završetka postojećeg Ugovora sa aspekta ugovorene obaveze kupovine ukupnih količina.

Ured za reviziju je još 2015. godine upozorio da bi se ovo moglo dogoditi i da su trendovi takvi da se isporučuje znatno manje količine ličnih karata nego što je ugovoreno i Ministarstvo civilnih poslova BiH je formiralo Radnu grupu za analizu štetnih posljedica ovog ugovora ali u konačnici ništa nije riješeno

"TI BIH već godinama upozorava da IDDEEA favorizuje kompaniju MUEHLBAUER kojoj dodjeljuje ugovore bez javnog nadmetanja. Tako je ugovor za nabavku pasoša u martu 2017. godine vrijedan 9,4 miliona KM također dodijeljen ovoj kompaniji putem pregovaračkog postupka, a i tada se tvrdilo da će građani ostati bez ličnih dokumenata jer je URŽ poništio nekoliko otvorenih postupaka usvajajući žalbe nezadovoljnih ponuđača", navodi se u tekstu.

Ured za reviziju institucija BiH zaključio je spornim da se za nabavku ličnih dokumenata preko 100 miliona KM dodijeli bez provedenog tendera, zbog čega su provođenje i istrage, te je bivši direktor IDDEEA hapšen, ali je postupak naknadno obustavljen.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.08.2022.

Naslov: Redakcija