Zastava Srbije

ODRŽANA SJEDNICA VLADE RS: Usvojena Strategija razvoja industrije Republike Srpske za period 2021 - 2027. godine

23.08.2021.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 133. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju u prvoj polovini 2021. godine.

Statistički pokazatelji stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju u prvoj polovini 2021. godine pokazuju da ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar-jun 2021. godine bilježi rast od 17,0% u odnosu na isti period 2020. godine.

U području prerađivačke industrije ostvaren je rast od 15,9%, dok u području proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, rast iznosi 25,1%. Takođe, prerađivačka industrija je, u prvoj polovini 2021. godine, ostvarila izvoz veći za 28,69% u odnosu na isti period 2020. godine, dok je u isto vrijeme pokrivenost uvoza izvozom iznosila 73,6% i veća je za 4,9 procentnih poena u odnosu na isti period 2020. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2021 - 2027. godina.

Strategija razvoja industrije Republike Srpske za period 2021 - 2027. godina definiše prioritete i strateške ciljeve razvoja industrije, te načine njihovog ostvarivanja u navdenom periodu. Strategija, koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama Republike Srpske i u konsultacijama sa relevantnim zainteresovanim stranama, usaglašena je sa ekonomskim i strateško-planskim dokumentima Republike Srpske i industrijskim politikama Evropske Unije.

U smislu realizacije opšteg cilja, koji se odnosi na podizanje konkurentnosti industrije definisani su strateški ciljevi koji podrazumijevaju povećanje proizvodnje više faze prerade, smanjenje spoljno-trgovinskog deficita u industriji, povećanje zaposlenosti u industriji, povećanje investicija u industriji i smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji Projekta izgradnje sistema za navodnjavanje u Republici Srpskoj, u kojoj se navodi da je od 2013. do 2020. godine u izgradnju sistema za navodnjavanje uloženo 44,3 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se nastave aktivnosti na razvoju navodnjavanja na području Republike Srpske u toku 2021-2023. godine za sljedeća područja:

1)    Proširenje - dogradnja sistema i izgradnja sistema Kojčinovac podsistem KOJ-5, Područje  opštine Bijeljina, na lokalitetu Donje Crnjelovo;

2)    Izgradnja podsistema „Skelani 1“ - Opština Srebrenica, za područje Sklelana;

3)    Izrada idejnog projekta za razvoj navodnjavanja na području opštine Milići, i izrada glavnog projekta za pilot područje površine od cca 150 ha,

4)    Izrada idejnog projekta za razvoj navodnjavanja na području opštine Srbac, i izrada glavnog projekta za  pilot područje površine do cca 500 ha.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se finansijska sredstva u iznosu od 15.400.000 KM bez PDV-a, za  realizaciju ovih aktivnosti obezbijede iz budžeta Republike Srpske, u okviru Budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 24 jednake mjesečne rate počev od 01. januara 2022. godine do  31. decembra 2023. godine.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) da nastave aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje sistema za navodnjavanje u Republici Srpskoj. Zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede finansijska sredstva iz budžeta Republike Srpske, za realizaciju ovih aktivnosti. 

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o sufinansiranju manifestacije "56. Kočićev zbor", te zadužila Ministarstvo trgovine i turizma da za sufinansiranje ove manifestacije obezbijedi sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o donaciji vakcina protiv COVID-19  za građane opština Bosansko Grahovo, Glamoč, Bosanski Petrovac, Drvar i Kupres.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se za građane opštine Drvar donira 400 doza vakcina protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca, za građane opštine Bosanski Petrovac 350 doza vakcina protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca, za građane opštine Glamoč 200 doza vakcina protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca, za građane opštine Bosansko Grahovo 150 doza vakcina protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca i za građane opštine Kupres 20 doza vakcina protiv COVID-19 proizvođača AstraZeneca.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 20.08.2021.

Naslov: Redakcija