Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA: FBiH će za demobilisane borce starije od 57 godina, koji su najmanje 12 mjeseci bili u ratu, nezaposleni su i najmanje godinu dana na birou, osigurati mjesečna egzistencijalna primanja u iznosu od 5 KM po mjesecu koje su proveli u ratu kao pripadnici takozvane Armije BiH ili HVO-a

23.07.2019.


Dom naroda Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ je jednoglasno usvojio Zakon o pravima demobilisanih boraca i članovima njihovih porodica, koji reguliše 16 prava za boračku populaciju i članove njihovih porodica.

Nakon što je Predstavnički dom Parlamenta FBiH u utorak, 16. jula, usvojio ovaj zakon, on je potvrđen i u Domu naroda, a na snagu će stupiti nakon objavljivanja u "Službenom listu".

Zakon je u Domu naroda usvojen jednoglasno, sa 41 glasom, koliko je bilo delegata u trenutku glasanja, prenose federalni mediji.

Prema ovom zakonu, FBiH će za demobilisane borce starije od 57 godina, koji su najmanje 12 mjeseci bili u ratu, nezaposleni su i najmanje godinu dana na birou, osigurati mjesečna egzistencijalna primanja u iznosu od 5 KM po mjesecu koje su proveli u ratu kao pripadnici takozvane Armije BiH ili HVO-a.

Uslov je i da demobilisani borac koji konkuriše za ovu mjesečnu pomoć nema neka druga primanja koja prelaze 50 odsto minimalne penzije u FBiH isplaćene u decembru 2018. godine, što znači da će pravo ostvariti demobilisani borci koji mjesečno ni po jednom osnovu ne zarađuju više od 170 KM.

Na taj način, nezaposleni demobilisani borci stariji od 57 godina će od FBiH maksimalno moći da dobiju 240 KM mjesečno i to ako su u ratu kao vojnici proveli svih 48 mjeseci.

Iz Vlade FBiH poručuju da taj iznos nekada može biti i niži, u zavisnosti od utvrđivanja koeficijenta.

Vlada FBiH će na godišnjem nivou za ovu namjenu planirati 50 miliona KM.

Demobilisani borci, koji su mlađi od 57 godina, svoja prava moraće da traže na kantonalnom nivou, koji će u skladu sa mogućnostima odrediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Usvojeni Zakon demobilisanim borcima, između ostalog, garantuje pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, pomoć u slučaju smrti, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja /PTSP/.

Demobilisanim borcima će ovaj zakon omogućiti i povoljnije uslove i prioritet pri zapošljavanju, prijevremeno povoljnije penzionisanje, te duži godišnji odmor na osnovu učešća u Oružanim snagama BiH.

Uz ova prava propisano je i javno objavljivanje jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na internet stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 18.07.2019.

Naslov: Redakcija