Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Stari studenti traže produžetak roka za diplomiranje

23.07.2018.


Studenti koji studiraju po Zakonu o Univerzitetu("Sl. glasnik RS", br. 12/1993, 14/1994, 99/2004 i 92/2005), posljednjim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US i 31/2018) iz aprila ove godine, nisu tretirani, jer oni koji su bili dužni da ih prebroje, resorno ministarstvo su informisali da je riječ o sporadičnim slučajevima. Ipak, prema nezvaničnim podacima, broj je gotovo 1.500 studenata.

30. septembar je rok do kada "stari studenti" treba da završe studije. Međutim, zbog istog zakona po kome su upisali fakultete, i broj rokova je manji.

Inicijativu za produžetak roka za završetak studija za još dvije godine, po uzoru na Federaciju BiH i Srbiju i ovaj put su pokrenuli studenti banjalučkog Pravnog fakulteta.

"Sramota bi bilo da jedan broj studenata, a već smo rekli da to prelazi 800 studenata, uzme svoja dokumenta i ode na neke privatne univerzitete i to završe, dakle gubimo maltene i kadar koji se školovao na državnim univerzitetima, a dobijamo diplome privatnih", kaže predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Milišić.

Koliko je posljednje produženje roka iz 2016. imalo efekta, još nije poznato. Ono što poručuju iz Unije studenata je da je broj studenata, danas diplomaca, smanjen za 40 odsto. Na zahtjev resornog ministarstva, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je dostavio podatke, za razliku od Banjaluke koja se još prebrojava.

"Mi na Univerzitetu imamo informaciju da je krovna studentska organizacija uputila zahtjev Ministarstvu za produženje roka, do nas još zvanično ništa nije stiglo i s obzirom na to da rok ističe tridesetog septembra, mislim da je donekle to kasno, možda je trebalo ranije zatražiti taj zahtjev", kaže prorektor za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu doc. dr Vera Ćevriz Nišić.

U objektivne i subjektivne razloge višegodišnjeg studija ne ulazimo, jer neki zbog bolesti, drugi zbog izdržavanje sebe i članova svoje porodice, nisu imali privilegiju da samo uče. A da su ranije zatražili zahtjev za produženje roka, jesu. I to uredno dostavili na sve adrese nadležnih institucija. Kao i na našu.

"Prilikom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je usvojen u aprilu ove godine članovi radne grupe su bili i predstavnici oba javna univerziteta, kao i predstavnici Unije studenata Republike Srpske. Niti jedan član radne grupe nije pomenuo mogućnost ili dao prijedlog za produženje roka na osnovu kojeg bi studenti upisani na studije prema Zakonu o univerzitetu mogli da nastave svoje školovanje u skladu sa tim propisima."

I dok studenti traže još dvije godine, prvi ljudi Univerziteta izgleda traže sve, osim produžetka.

"Univerzitet ima namjeru da angažuje dodatne nastavnike sa univerziteta sa kojima imamo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, na primjer, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu ili bilo koji drugi univerzitet, dakle, da im se omogući da imaju tri ili četiri roka i da polože tri ili četiri ispita", rekao je rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.

Da su iste te rokove imali ranije, i da su na vrijeme brinuli oni kojima je to službena dužnost, studenti u "cajtnot" ne bi ušli. Biće zanimljivo, opet studentima prava, kada ih kompleksnu pravnu materiju države sa dva entiteta, Brčko Distriktom i krovnim zakonima na nivou BiH, sa tri jezika i nacionalnosti, budu ispitivali profesori jedinstveno-pravne Srbije.

Do narednog zasjedanja Parlamenta - "starim studentima" jedina je šansa Uredba Vlade.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 20.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772