Zastava Srbije

ZAKON O STVARNIM PRAVIMA RS: Bit će pokrenuta inicijativa za izmjene kojim bi porodice sa četvoro i više djece koje nemaju riješeno stambeno pitanje dobile besplatne placeve za gradnju stambenog objekta u Banja Luci

23.06.2023.


Gradonačelnik Draško Stanivuković pokrenut će inicijativu da porodice sa četvoro i više djece dobiju besplatne placeve za gradnju stambenog objekta, ako nemaju riješeno stambeno pitanje.

U tom pravcu, gradonačelnik će predložiti Skupštini Grada da usvoji Zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu Zakona o stvarnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka US, 107/2019, 1/2021 - odluka US i 119/2021 - odluka US) čiji cilj je stambeno zbrinjavanje porodica sa četvoro i više djece.

- Predložit ćemo ovu inicijativu Skupštini Grada, jer to je naš posao, a njihov je da odluče da li će i dalje ići na štetu građana i nastaviti sa blokadom dobrih odluka – poručio je gradonačelnik Stanivuković.

Naime, već određeno vrijeme Gradu se obraćaju višečlane porodice zahtjevima za trajno rješavanje stambenih pitanja.

Osim mogućnosti dodjele jednokratne novčane pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica sa četvoro i više djece, koju Grad Banja Luka dodjeljuje višečlanim porodicama (koje već imaju u vlasništvu stambenu jedinicu ili zemljište na kojem se nalazi stambena jedinica) ne postoji način za trajno rješenje stambenih pitanja ovih porodica (koje nemaju u vlasništvu stambenu jedinicu ili zemljište na kojem se nalazi stambena jedinica) jer važeće odredbe Zakona o stvarnim pravima ne predviđaju mogućnost raspolaganja zemljištem u vlasništvu Grada Banja Luka, bez naknade, u svrhu izgradnje stambenih objekata porodicama sa četvoro i više djece.

Izmjenom Zakona o stvarnim pravima, na predloženi način, stvorio bi se zakonski okvir, kako za Grad i sve jedinice lokalne samouprave u RS, tako i za takozvanu Republiku, da na konkretan način riješi stambeno pitanje višečlanih porodica. Podzakonskim propisima bi se propisali detaljniji uslovi i način osnivanja prava građenja, bez naknade, kako to i propisuje odredba člana 348 a. stav 3. Zakona o stvarnim pravima.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Dnevni Avaz, A.O., 21.06.2023.

Naslov: Redakcija