Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O PRIVREMENOM IZDRŽAVANJU DJECE RS: Dok potpuno ne izmiri dug, obvezniku izdržavanja će se odbiti izdavanje putne isprave

23.06.2022.


Nacrtom Zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske prvi put jasno je definisano pravo na privremeno izdržavanje i korisnici prava, ali i postupak za ostvarivanje prava, isplata i povrat iznosa privremenog izdržavanja.

Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović istakla je da je osnovni razlog za donošenje ovog akta potreba za unapređenjem položaja djece kojima je potrebna podrška Republike da bi ostvarili zakonsko pravo na izdržavanje.

- Pravo na privremeno izdržavanje fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja, na osnovu izvršne isprave, ne izvršava ili djelimično izvršava obavezu izdržavanja na način da nisu plaćena tri mjesečna obročna davanja i više mjesečnih obročnih davanja izdržavanja u posljednjih 12 mjeseci uzastopno ili sa prekidima, računajući od dana kada je pokrenut izvršni postupak - rekla je Davidovićeva u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazlažući zakonske odredbe.

Ona je naglasila da je Nacrtom zakona definisano da se pravo na privremeno izdržavanje priznaje djetetu od dana podnošenja zahtjeva fondu, dok se novčani iznos privremenog izdržavanja određuje u visini iznosa određenog u izvršnoj ispravi.

- Postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje fond pokreće na zahtjev zakonskog zastupnika djeteta ili na zahtjev organa starateljstva. Privremeno izdržavanje isplaćuje fond na osnovu rješenja o priznatom pravu na privremeno izdržavanje - kaže Davidovićeva.

Navela je da do potpunog namirenja potraživanja od obveznika izdržavanja, obvezniku izdržavanja će se odbiti izdavanje putne isprave, odnosno putna isprava će biti oduzeta u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava.

- Osnivanje novog fonda, sa posebnom namjenom po ovom osjetljivom društvenom pitanju, jasno nas opredjeljuje da se uhvatimo u koštac sa nesavjesnim zakonskim dužnicima, kada je riječ o izdržavanju djece - navela je Davidovićeva.

Poslanici vladajuće većine i opozicije saglasni su da prava djece moraju biti zaštićena i da je navedeno zakonsko rješenje kvalitetno.

Oni smatraju da do forme prijedloga zakona određene nejasnoće mogu biti otklonjene kako bi potpuno bila ostvarena prava koja se odnose na privremeno izdržavanje djece.

 

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS., 22.06.2022.

Naslov: Redakcija