Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O POLOŽAJU I OVLAŠĆENJIMA CRVENOG KRSTA RS: Cilj je objedinjavanje dva postojeća zakona kojim se uređuje oblast i djelovanje Crvenog krsta

23.05.2024.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba sistematičnog objedinjavanja dva postojeća zakona kojim se uređuje oblast i djelovanje Crvenog krsta Republike Srpske, a to su Zakon o položaju i ovlašćenjima Crvenog krsta Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 18/1994 i 110/2003) i Zakon o upotrebi i zaštiti znaka crvenog krsta i naziva Crvenog krsta Republike Srpske ("Sl. glasnik BiH", br. 11/2002), a imajući u vidu činjenicu da su zakoni doneseni 1994. godine, a sa ciljem usklađivanja predmetne materije sa pravnim sistemom Republike Srpske.

Takođe, razlog za donošenje ovog zakona jeste i namjera da se istakne značaj pozicije Crvenog krsta Republike Srpske, koji, osim javnih ovlašćenja prenijetih od strane Republike Srpske, ima i međunarodna ovlašćenja kao dio Međunarodnog pokreta, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca na osnovu sljedećih izvora prava: četiri Ženevske konvencije i tri Dopunska protokola, međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima čije odredbe se odnose na zaštitu osnovnih ljudskih prava.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 16.05.2024.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija