Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO PRAVDE RS DOBILO POZITIVNO MIŠLJENJE GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU

23.05.2018.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, dobilo je pozitivan revizorski izvještaj, od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, za period 01.01. - 31.12.2017. godine.

Uz reviziju finansijskih izvještaja za prethodnu godinu, izvršena je revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima.

Prema mišljenju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske sve aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, koje su predstavljene u finansijskim izvještajima resornog ministarstva, su u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su i regulisane.

Pozitivan izvještaj od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, potvrda je sistemskog i timskog rada zaposlenih u Ministarstvu pravde jer osnovni resurs svake organizacije čine ljudi, njihov rad i sposobnosti, sa kojima se, ukoliko se pravilno organizuju i primjenjuju, mogu ostvariti zadati ciljevi.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 21.05.2018.