Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

GRECO: BiH nijednu preporuku nije provela na zadovoljavajući način

23.05.2018.


Grupa država protiv korupcije (GRECO), antikorupcijsko monitoring tijelo Vijeća Evrope, upozorila je u svom novom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa ranijim preporukama o sprečavanju korupcije među poslanicima, sucima i tužiocima, da BiH nijednu od 15 preporuka sadržanih u Izvještaju četvrtog kruga evaluacija nije provela na zadovoljavajući način.

Djelomično je provedeno jedanaest preporuka, a četiri nisu provedene.

Izvještaj četvrtog kruga evaluacije o Bosni i Hercegovini usvojen je na 70. Plenarnoj sjednici GRECO-a od 30. novembra do 4. decembra 2015. i javno je objavljen 22. februara 2016. godine nakon što ga je odobrila BiH.

Tema četvrtog kruga evaulacije GRECO-a je "Sprječavanje korupcije među članovima parlamenta, sucima i tužiocima". Prema zahtjevima iz Poslovnika GRECO-a, vlasti Bosne i Hercegovine su predale Izvještaj o stanju za mjere poduzete u cilju provođenja preporuka.

"Što se tiče članova parlamenta, Parlament je poduzeo sitne korake za jačanje svog sistema integriteta, a 2015. godine je napravljena dugo očekivana izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja da bi navodno pojačala mehanizme provođenja i nadzora kada je u pitanju kršenje etičkog kodeksa, ali vremenom će se pokazati kako je zaista proveden u praksi", navodi se u zaključku novog izvještaja GRECO-a.

Nadalje, potrebno je uraditi mnogo toga u pogledu pružanja prilika za savjetovanje i obučavanje članova Parlamenta o pitanjima sprečavanja korupcije.

Smatraju da je novi predloženi zakon o sprečavanju sukoba interesa obećavajući i njime bi se moglo napredovati, kada su u pitanju preporuke GRECO-a.

Međutim, trenutno još uvijek ne postoji vjerodostojan i nezavisan mehanizam za rješavanje sukoba interesa ili provjere izjava o imovinskom stanju parlamentaraca na državnom nivou.

"To zahtijeva odlučno i prioritetno djelovanje. Ipak, pozitivno je vidjeti da se u zemlji poduzima bolje koordinirana akcija, dok entiteti i Brčko Distrikt idu sigurnim korakom ka provođenju preporuka GRECO-a u ovoj oblasti i samim tim bolje promovišu načela integriteta u svojim zakonodavstvima", navodi se u izvještaju.

Sprečavanje korupcije u sudstvu i zakonodavstvu ključno je za jačanje povjerenja i mora biti tretirano kao prioritetno pitanje, izjavio je predsjednik Grupe država protiv korupcije (GRECO), antikorupcijskog monitoring tijela Vijeća Evrope, Marin Mrčela.

Mrčela je ovu izjavio dao nakon što je GRECO u svom novom izvještaju o usklađenosti BiH sa ranijem preporukama o sprečavanju korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima, upozorio da Bosna i Hercegovina nijednu od 15 preporuka sadržanih u Izvještaju četvrtog kruga evaluacija nije provela na zadovoljavajući način.

"Više od dvije godine su prošle od usvajanja GRECO-vog Izvještaja evaluacija o sprječavanju korupcije među poslanicima, sucima i tužiocima u Bosni i Hercegovini. Iako sam svjestan da se na tome radi, pozivam vlasti da ubrzaju reformske napore kako bi zemlja ispunila preporuke GRECO-a što je prije moguće. Sprečavanje korupcije u sudstvu i zakonodavstvu ključno je za jačanje povjerenja i mora biti tretirano kao prioritetno pitanje", ukazao je predsjednik GRECO-a Marin Mrčela.

Što se tiče sudija i tužilaca, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je usvojilo nove kriterije za poboljšanje ocjena učinkovitosti tužilaca, smjernice o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu, smjernice o planovima integriteta, kao i smjernice o disciplinskim sankcijama. Ovo su isplativi koraci ka provođenju nekih preporuka koje treba potvrditi u praksi. Međutim, mnoge od potrebnih promjena podliježu izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 11/2002).

"Taj je proces već bio u toku kada je usvojen Izvještaj o evaluaciji i razočaravajuće je to što još nije uspješno završen. GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da odlučno ulože napore u tu svrhu", poručuju iz GRECO-a.

U svjetlu navedenog, GRECO napominje da je, zbog trenutnog nedostatka konačnih rezultata, potreban daljnji značajni materijalni napredak kojim će se pokazati da se može dostići prihvatljiv nivo usklađenosti sa preporukama u roku od narednih 18 mjeseci.

Međutim, imajući u vidu da je nekoliko suštinskih reformi u toku i pod pretpostavkom da će vlasti Bosne i Hercegovine nastaviti ulagati napore, GRECO zaključuje da trenutni nizak nivo usklađenosti s preporukama nije "globalno nezadovoljavajući" u smislu Pravila 31, stava 8.3 Poslovnika GRECO-a.

GRECO poziva šefa delegacije Bosne i Hercegovine da do 30. septembra, 2019. godine dostavi dodatne informacije u vezi provođenja svih preporuka.

Zaključno, GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da, što je prije moguće, odobre objavljivanje izvještaja, obezbijede njegovo prevođenje na nacionalni jezik i omoguće da prevod bude javno dostupan.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 22.05.2018.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772