Zastava Srbije

STRUČNA RASPRAVA O STRATEGIJI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U RS, 6. JUNA 2016. GODINE


U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013 i 106/2015), Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sprovodi aktivnosti na izradi Strategije upravljanja otpadom u Republici Srpskoj.

S tim u vezi, 1. decembra 2014. godine, održana je stručna rasprava na kojoj su zainteresovanoj stručnoj javnosti prikazani rezultati analize stanja u Republici Srpskoj i Aneks 1 Strategije za upravljanje otpadom u Republici Srpskoj. Nakon usaglašavanja i usvajanja pomenutog Aneksa 1 Strategije, izrađen je Nacrt aneksa 2 Strategije - Izvještaj o opcijama zbrinjavanja otpada, koji je na stručnoj raspravi održanoj 16. aprila 2015. godine prezentovan stručnoj javnosti te je nakon usaglašavanja usvojen i Aneks 2 Strategije. Na osnovu usaglašenih i usvojenih Aneksa 1 i 2 izrađen je Nacrt Strategije upravljanja otpadom u Republici Srpskoj.

Ministarstvo poziva predstavnike zainteresovane stručne javnosti da prisustvuju stručnoj raspravi na kojoj će biti prezentovan Nacrt aneksa 2 Strategije upravljanja otpadom u Republici Srpskoj, zakazanoj za ponedjeljak, 6. juna 2016. godine, sa početkom u 12.00 časova, u konferencijskoj sali u prizemlju Administrativnog centra Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 20.5.2016.