Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA BIH: Za Vladu RS Nacrt zakona neprihvatljiv, jer predstavlja prenos Ustavne nadležnosti sa RS na nivo BiH


Vlada Republike Srpske ne prihvata ponuđeni Nacrt zakona o poštanskim uslugama BiH iz razloga što isti predstavlja prenos Ustavne nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH. Na sjednici Vlade RS zaduženo je Ministarstvo saobraćaja i veza da obavijesti Ministarstvo komunikacija i transporta o Zaključku Vlade Republike Srpske.

Od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama na nivou BiH biće zatraženo da zaštite Ustavne nadležnosti Republike Srpske u oblasti poštanskog sobraćaja.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, dostavilo je ranije mišljenje na Nacrt zakona o poštanskim uslugama BiH. Nakon analize dokumenta, ustanovljeno je da je on suprotan interesima Republike Srpske, te predstavlja prenos nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH i da treba da bude povučen iz procedure usvajanja u ovom obliku.

U pogledu Nacrta zakona o poštanskim uslugama BiH, smatramo da sam zakon treba da nosi naziv Zakon o poštama BiH, jer se ovdje se radi o krovnom zakonu, koji treba da se donese na osnovu dogovora dva entiteta, te da definiše osnovne principe poštanske politike, obim univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga, regulatorno tijelo i granice liberalizacije, dok sve druge pojedinosti trebaju definisati entitetski zakoni, kao što je to i sada definisano Zakonom o poštanskim uslugama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 38/2010 - ispr.).

Nacrtom zakona predlaže se postojanje tri javna poštanska operatera koji bi univerzalnu poštansku uslugu pružali na cijeloj teritoriji BiH i formiranje jedinstvene poštanske mreže na području BiH, odnosno brisanje entitetskih granica u obavljanju poštanskih usluga što je suprotno važećem zakonodavstvu.

Pored toga, ukazujemo da se Nacrtom zakona predlaže da Savjet ministara BiH usvaja strategije, programe i politike, te da vrši predstavljanje poštanskih operatera u Svjetskom poštanskom savezu. Sve je to u suprotnosti sa Zakonom o poštanskim uslugama Republike Srpske, koji propisuje da je to u nadležnosti Vlade Republike Srpske.

Prema predloženom tekstu Nacrta zakona, Vlada Republike Srpske bi izgubila svu nadležnost u oblasti poštanskog saobraćaja, koju bi preuzeli Savjet ministara, Ministarstvo komunikacija i transporta i Regulatorna agencija za poštanski saobraćaj. Stoga je predloženi tekst suprotan interesima Republike Srpske, predstavlja prenos nadležnosti na nivo BiH, te je neprihvatljiv i treba da bude vraćen na usaglašavanje prije usvajanja. Zakon o poštama BiH, po potrebi, može se mijenjati samo u oblasti obima poštanskih usluga, radi usklađivanja težina poštanskih pošiljaka sa odredbama EU direktiva, dok je svaka druga izmjena nepotrebna.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i veza, 20.5.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772