Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu

23.04.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 118. sjednici, u Banjaluci, Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godine.

Ovim aktima povećan je iznos sredstava za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja sa 12.188.000,00 KM na 19.806.000,00 KM i obezbijeđeno je da, umjesto prvobitno planiranog zapošljavanja 2.882 lica, će se podržati zapošljavanje i samozapošljavanje 4.118 lica kroz provođenje četiri programa za zapošljavanje.

Na ovaj način se podržava samozapošljavanje 1.334 lica po Programu podrške zapošljavanju djece poginulih boraca, nezaposlenih demobilisanih boraca i RVI "Zajedno do posla", od čega je 1.227 demobilisanih boraca i 107 djece poginulih boraca.

Pored toga, Akcioni plan je dopunjen i Programom podrške zapošljavanju mladih - djece poginulih boraca sa VSS u statusu pripravnika, za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstva u iznosu od 763.889,28 KM za zapošljavanje 77 djece poginulih boraca sa VSS u statusu pripravnika, čime bi ovaj program bio u potpunosti realizovan i svim licama iz ove kategorije omogućeno pripravništvo.

Izmjenama Akcionog plana povećana je i vrijednost Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi za 500.000,00, tako da je ukupna vrijednost ovog programa 4.500.000,00 KM a broj lica koji će se zaposliti se povećava sa 950 na 1.075 lica (zapošljavanje 875 kod poslodavaca i 200 lica za samozapošljavanje).

Usvajanjem ove odluke i izmijenjenog i dopunjenog Akcionog plana za 2021. godinu, ukupna sredstva za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2021. godinu, iznose 19.806.000,00 KM i obezbjeđuje se zapošljavanje i samozapošljavanje 4.118 lica, što predstavlja značajan napredak, posebno imajući u vidu postojeću situaciju na tržištu rada izazvanu virusom korona i da se zapošljavanje vrši isključivo u realnom sektoru.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Ovim zakonom se uređuju pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva, uslovi i postupak za sticanje statusa društvenog preduzeća, vođenje registra društvenih preduzeća, zadaci i način rada Savjeta za razvoj društvenog preduzetništva, kao i druga pitanja od značaja za društveno preduzetništvo.

Cilj ovog zakona je korišćenje potencijala društvenog preduzetništva radi održivog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja Republike. Zakonom je predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o finansijskim pokazateljima poslovanja u oblastima prerađivačke industrije za 2020. godinu, koja sadrži pregled finansijskih pokazatelja poslovanja u ukupnoj prerađivačkoj industriji i njenim najznačajnim sektorima koji su u nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva. Za analizu finansijskog stanja u prerađivačkoj industriji, korišteni su podaci iz finansijskih izvještaja za 2020. godinu, dostavljeni APIF-u od strane 1.931 privrednog društva.

Privredna društva iskazala su tokom 2020. godine neznatno smanjenje obima poslovne aktivnosti, te su prihodi bili za 0,74% manji u odnosu na 2019. godinu i iznosili su 5.149.328.230 KM, ali su isto tako i rashodi manji za 8,02% i iznosili su 4.758.278.797 KM.

Neto dobit u 2020. godini iznosila je 449.786.708 KM i veća je za 34,49% u odnosu na 2019. godinu, dok je s druge strane iskazan neto gubitak u iznosu 84.525.058 KM koji je manji za 75,77% u odnosu na 2019. godinu. Tokom protekle godine 1.372 privredna društva ili 71% je iskazalo pozitivan poslovni rezultat, dok su 559 privrednih društava ili 29% iskazala negativan poslovni rezultat. Ukupne obaveze u 2020. godini iznosile su 4.944.144.681 KM i iste su smanjene za 2,59% u odnosu na 2019. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.2020-31.12.2020. godine.

Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.2020-31.12.2020. godine uputiće se u Narodnu skupštinu Republike Srpske na razmatranje.

Za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu, JU Fond solidarnosti je za period od 01.01-31.12.2020. godinu odobrio 6.118.444,00 KM za 107 djece.

U 2020. godini JU Fond solidarnosti donio je ukupno 153 rješenja kojima je odobrena dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, 90 rješenja se odnosilo na liječenja koja su se obavila u inostranstvu, a 63 rješenja su izdata za dijagnostička (genetska) ispitivanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 21.04.2021.

Naslov: Redakcija