Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE EKONOMSKIH POSLjEDICA NASTALIH USLjED BOLESTI COVID19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Obavještenje za sportske organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj

23.04.2020.


Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2020) utvrđene su poreske mjere s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovanih vanrednim stanjem.

Jedna od poreskih mjera jeste obezbjeđenje sredstava za plaćanje poreza i doprinosa za isplaćene plate za mart 2020. godine od strane pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije, gradskog štaba za vanredne situacije ili opštinskog štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti kao i obezbjeđenje sredstava za isplatu najniže plate i doprinosa za istu za april 2020. godine od strane pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom jednog od štabova zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom zbog posjedica djelovanja pandemije.

U skladu sa članom 14. gore navedene Uredbe Ministarstvo porodice, omladine i sporta je dužno da utvrdi spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom jednog od štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom zbog posljedica pandemije, a iz svoje resorne nadležnosti.

Ukoliko ste obuhvaćeni gore navedenim mjerama, molimo Vas da nam se obratite na adresu elektronske pošte o.gacic@mpos.vladars.net kako bi Vas uvrstili na spisak iz člana 14. Uredbe.

Sportske saveze molimo da ovu poruku proslijede svojim članicama.

Prilikom obraćanja, dostavite nam sljedeće informacije:

- poslovno ime subjekta (pun naziv sa rješenja o registraciji),

- JIB poslovnog subjekta,

- sjedište poslovnog subjekta,

- šifra pretežne djelatnosti,

- broj zaposlenih osoba,

- informaciju o tome koji je štab donio odluku o zabrani obavljanja djelatnosti, odnosno informaciju o razlozima prestanka Vašeg rada, a vezano za posljedice pandemije.

Rok za dostavljanje informacija je 24. april 2020. godine.

Takođe, napominjemo Vas da ste uz gore navedeno dužni postupiti po stavu 2. član 12 i stavu 4. član 13. Uredbe te Vaše zahtjeve podnijeti i Poreskoj upravi Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS, 22.04.2020.

Naslov: Redakcija