Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: 23. aprila 2020. godine 9. vanredna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

23.04.2020.


9. vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH biće održana u četvrtak, 23. aprila 2020. godine, putem Cisco Webex platforme u 11 časova.

DNEVNI RED

1. Odluka o izmjenama i dopunama budžeta FBIH za 2020. godinu – hitni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o izvršavanju Budžeta FBIH za 2020. godinu,

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnost za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načnu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog Osiguranja | reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu,

4. Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – hitni postupak,

5. Prijedog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) za hitni Projekt za covid 19 za Bosnu i Hercegovinu,

6. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja federacije Bosne i Hercegovine u okviru instrumenta za brzo finansiranje (RF1) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 21.04.2020.

Naslov: Redakcija