Zastava Srbije

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RS: Broj nezaposlenih smanjen za 12,3 posto

23.03.2022.


Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, zaključno sa februarom, evidentirano je 71.927 nezaposlenih osoba, što je za 10.057 lica ili 12,3 posto manje u odnosu na isti period 2021. godine, rekao je direktor Zavoda Miroslav Vujičić.

Vujičić je naveo da se na evidenciji nezaposlenih nalazi najviše osoba sa srednjom stručnom spremom, kojih je 23.149, slijede kvalifikovani radnici 22.977, nekvalifikovani radnici 13.745, polukvalifikovani radnici 1.151, dok je visokokvalifikovanih radnika 385.

On je dodao da se na evidenciji Zavoda nalazi i 9.012 lica sa visokom stručnom spremom, 856 sa višom, 625 mastera i 27 doktora nauka.

Vujičić je rekao da je za prva dva mjeseca ove godine sa evidencije Zavoda zaposleno 3.599 lica, što je za 4,9 posto manje u odnosu na 2021. godinu.

On je napomenuo da se od 1. januara do 28. februara na evidenciju nezaposlenih prijavilo 1.930 lica kojima je radni odnos prestao u ovoj godini.

Prema njegovim riječima, zbog stečaja, bez posla je ostalo devet lica, 71 zbog prestanka rada kod poslodavca, 66 zbog prestanka obavljanja privatne djelatnosti, 479 je tehnološki višak, 648 je ostalo bez posla zbog prestanka rada na određeno vrijeme, 257 zbog izjava radnika i poslodavca o prekidu radnog odnosa, zbog sporazumnog raskida 373 lica, te ostalih razloga 27 lica.

"Akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srpske, kroz realizaciju šest programa planirano je zapošljavanje 3.670 lica, za šta je izdvojeno 14.136.858 KM", rekao je Vujičić.

On je naveo da je do sada odobreno 13.698.858 KM za zapošljavanje 3.522 lica sa evidencije nezaposlenih.

Vujičić je napomenuo da je za ovu godinu, po Programu finansiranja samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske 'Zajedno do posla', odobreno 2.996.858 KM za zapošljavanje 387 lica.

"Po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi odobreno je 3.650.000 KM za zapošljavanje 850 lica", podsjetio je on i dodao da je po Programu podrške zapošljavanju u privredi putem isplate uplaćenih poreza i doprinosa zaposlenih radnika odobreno 5 miliona KM za 2.000 radnika kod poslodavaca.

Po Programu podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika za ovu godinu je odobreno 2.052.000 KM za zapošljavanje 285 lica.

Vujičić je naveo da je javni poziv po ovim programima zatvoren 7. marta i da je komisija za obradu i ocjenu počela sa radom.

"Kao i ranijih godina, interesovanje je veliko, kako poslodavca tako i nezaposlenih lica za sve programe, tako da i u ovoj godini imamo dva do tri puta više podnesenih zahtjeva u odnosu na planirana sredstva", ukazao je Vujičić.

On je najavio da se u skorije vrijeme očekuje raspisivanje javnog poziva po Programu obuke dokvalifikacije i prekvalifikacije i Programu zapošljavanja Roma.


IZVOR: Vebsajt Klix, 21.03.2022.

Naslov: Redakcija