Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: 30. marta 2021. godine 20. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

23.03.2021.


20. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 30. marta 2021. godine u 10 sati, putem Cisco Webex platforme.

Za 20. redovnu sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH, predlagač Goran Akšamija – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Programa rada Vlade FBiH za 2021. godinu,
 7. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2020. godinu,
 8. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BIH za 2021. godinu,
 9. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2020. godine,
 10. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu,

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2021. godinu,

 1. a) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu,

b) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2020. godinu,

 1. Preporuka ombudsmena za ljudska prava BiH,
 2. Godišnji plan zaduživanja za 2021. godinu,
 3. Strategija upravljanja dugom 2021.-2023. godina,
 4. Izbori i imenovanja.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 16.03.2021.

Naslov: Redakcija