Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u RS

23.03.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je 22. marta 2018. godine na 169. sjednici, u Banjaluci, Odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000 KM.

Po 15.151,50 KM dodijeljeno je nerazvijenim opštinama: Bratunac, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Pelagićevo, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

Takođe, po 15.151,50 KM dodijeljeno je i izrazito nerazvijenim opštinama: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Prijedlogu pravilnika o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj i dala saglasnost na Prijedlog pravilnika o sufinansiranju projekata jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

U okviru Ministarstva uprave i lokalne samouprave planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 KM za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština iz sredstava Budžeta Republike Srpske. S obzirom na to, bilo je potrebno pristupiti izradi ovog pravilnika kako bi se propisali uslovi i postupak za namjene predviđene Pravilnikom.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o zaključivanju Protokola o saradnji između Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Data je saglasnost za zaključivanje Protokola o saradnji između Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, kojim bi bilo regulisano pružanje stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u postupku uspostave ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji Federacije BiH.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je zadužena da obezbjedi kancelarije u okviru Područnih jedinica i obezbjedi stručnu pomoć licima pravne struke koje angažuje Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuje se kritična infrastruktura Republike Srpske, sektori kritične infrastrukture u Republici Srpskoj, upravljanje kritičnim infrastrukturama, obaveza izrade analize rizika, bezbjednosnog plana objekata iz sektora kritične infrastrukture, bezbjednosni koordinator i bezbjednosni menadžer za kritičnu infrastrukturu, saradnja sa drugim subjektima kritične infrastrukture, postupanje sa zaštićenim podacima, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i prekršajne odredbe.

Razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj sadržan je u činjenici da ne postoji važeći propis koji na jedinstven način uređuje oblast zaštite kritične infrastrukture. Imajući u vidu važnost objekata kritične infrastrukture, njihova zaštita je od značaja za funkcionisanje Republike Srpske. Pored navedenog, razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj jeste i preuzimanje pravnih izvora Evrposke unije, odnosno usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa propisima Evropske unije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evroske integracije Savjeta ministara BiH.

Vlada Republike Srpske nije u mogućnosti izjasniti se u pravcu prihvatanja Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti zz Bosnu i Hercegovinu zz 2017. godinu, imajući u vidu da je konstatovan niz nepravilnosti u provođenju procesa programiranjz državnog programa IPA za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu, te da nisu u potpunosti uvažavani stavovi nadležnih institucija iz Republike Srpske u procesu izrade pojedinih akcionih dokumenata koji čine sastavni dio predmetnog Sporazuma.

Vlada Republike Srpske ne prihvata bilo kakve aktivnosti definisane u okviru državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu, a koje nisu u skladu sa ustavnim rješenjima u BiH.

Vlada Republike Srpske zahtijeva da se sve buduće aktivnosti u vezi sa programiranjem državnih paketa IPA vrše isključivo kroz radna tijela uspostavljena sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pri čemu je neophodno i neizostavno pravovremeno učešće svih relevantnih institucija iz Republike Srpske u procesu putem radnih tijela formiranih u okviru navedenog sistema, kako bi se omogućilo efikasno provođenje projekata u budućem periodu.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, o predmetnom Zaključku obavijesti Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima koje se sprovode u okviru projekta "Podrška kancelariji Državnog IPA koordinatora u uspostavljanju Državnog odbora za investicije".

Polazeći od činjenice da su za infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj isključivo nadležne institucije Republike Srpske, Vlada Republike Srpske ističe da je u svim fazama procesa izrade jedinstvene prioritetne liste infrastrukturnih projekata neophodno uključiti institucije Republike Srpske, te da odluka o prioritetnim infrastrukturnim projektima u Republici Srpskoj za koje se kreditno zadužuje i obavezuje na servisiranje duga Republika Srpska, može biti donesena isključivo unutar institucija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske smatra da je, u cilju budućeg sprovođenja aktivnosti vezanih za finansiranje prioritetnih infrastrukturnih projekata posredstvom finansijskih instrumenata EU, neophodno riješiti pitanje funkcionisanja tzv. "Državnog odbora za investicije" u skladu sa Ustavom i zakonom definisanim nadležnostima institucija u BiH, te sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Vlada Republike Srpske zahtijeva od Savjeta ministara da stavi van snage Odluku o uspostavljanju Državnog odbora za investicije, da pristupi izradi nove Odluke usklađene sa Ustavom i zakonima definisanim nadležnostima institucija u BiH, te u skladu sa sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju u vezi Nacrta sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim telekomunikacijskim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije.

Vlada Republike Srpske prihvata tekst Nacrta sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim telekomunikacijskim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije.

Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da, Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavi mišljenje po pitanju predloženog Nacrta sporazuma.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o revidiranoj Državnoj strategiji za rad na predmetima ratnih zločina.

Vlada Republike Srpske daje pozitivno mišljenje na prijedlog revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, uz napomenu da njena realizacija zavisi isključivo od nosilaca pravosudnih funkcija na nivou Bosne i Hercegovine.

Treba naglasiti da je prijedlog revidirane Strategije razmatran i na sjednici Tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica koja je održana 07.02.2018. godine, te da su pozitivno mišljenje na tekst revidirane Strategije dali i predstavnici udruženja od javnog interesa koja su proistekla iz Odbrambeno-otadžbinskog rata (Boračka organizacija Republike Srpske, Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Savez logoraša Republike Srpske, Savez organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske i Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske).

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o projektu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija "Međupovezivanje upravljanja rizicima od katastrofa - IDRM".

Vlada Republike Srpske je saglasna sa učešćem Republičke uprave civilne zaštite u implementaciji ovog projekta.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o planiranom održavanju manifestacije "Dani Republike Srpske u Sankt Peterburgu".

Na osnovu Protokola o saradnji između Sankt-Peterburga (Ruska Federacija) i Republike Srpske (BiH) od 01.06.2017. godine i "Mape puta aktivnosti za realizaciju spiska prioritetnih pravaca saradnje između Vlade Sankt Peterburga (Ruska Federacija) i Republike Srpske (BiH) za period od 2017. do 2019. godine", Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u koordinaciji sa Predstavništvom Republike Srpske u Ruskoj Federaciji, radi na pripremama za realizaciju manifestacije predstavljanja Republike Srpske u oblasti kulture, pod nazivom "Dani Republike Srpske u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija, a koja je planirana za maj 2018. godine. Takođe, u toku trajanja navedene manifestacije predviđen je i sastanak zajedničke radne grupe vlada Republike Srpske i Sankt Peterburga, kao i otvaranje kancelarije Predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji u Sankt Peterburgu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na plan utroška sredstava za period 1. januar – 31. decembar 2018. godine, tekući grant za zaštitu potrošača, u iznosu od 100.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju u svrhu: sufinansiranja režijskih i materijalnih troškova rada udruženja za zaštitu potrošača koja su upisana u Evidenciju koja se vodi u Ministarstvu trgovine i turizma, na osnovu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača, i to u jednakim mjesečnim iznosima po 500,00 KM, te finansiranja projekata koje realizuju udruženja za zaštitu potrošača u cilju podizanja javne svijesti potrošača i trgovaca o njihovim pravima i obavezama, u preostalom iznosu.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 22.3.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772