Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima

23.03.2018.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predviđa povećanje plata vojnicima i podoficirima u Oružanim snagama BiH koji imaju najniži koeficijent za obračun plate.

Predlagač izmjene Borjana Krišto u obrazloženju zakona navela je da se na ovaj način želi poboljšati status zaposlenim vojnim licima koji u ukupnoj vojnoj strukturi zaposlenih vojnih lica u Oružanim snagama BiH čine 80 odsto ljudstva, te zaustaviti negativni trend napuštanja Oružanih snaga.

Zbog nedostatka većine glasova iz Republike Srpske na naknadno usaglašavanje Kolegijumu Predstavničkog doma upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH, koji je predložio poslanik Amir Fazlić sa ciljem provođenja odluke Ustavnog suda BiH.

Komisiji za ljudska prava vraćen je na ponovno razmatranje Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, koji je utvrdio Savjet ministara.

Navedna komisija dala je nakon prvog razmatranja negativno mišljenje na predloženi zakon koji se odnosi na obezbjeđivanje finansijske nezavisnosti Institucije ombudsmana, kao i obezbjeđivanje uloge ombudsmana na promociji ljudskih prava i saradnje sa civilnim sektorom u BiH, te domaćim i međunarodnim institucijama na promociji i zaštiti ljudskih prava.

U prvom čitanju Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, koji je predložio Savjet ministara, a čiji je cilj unapređenje postojećih procedura, te prevazilaženje pojedinih nedorečenosti u postojećim odredbama koje su identifikovane u postupku primjene Zakona o radu.

Poslanici su u prvom čitanju podržali i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, čiji je cilj usklađivanje propisa koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Dopune Zakona, koje je predložio Savjet ministara, trebalo bi da otklone uočene nedostatke u vezi sa evidentiranjem naplaćenih novčanih kazni i obezbjeđivanju uslova za praćenje njihove naplate kod izdavatelja prekršajnog naloga.

Ustavnopravnoj komisiji vraćen je na davanje novog mišljenja Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH, koji je predložio Mirsad Đonglagić.

Predloženim zakonom utvrđuju se obaveze Ministarstva civilnih poslova BiH u finansiranju reprezentacija BiH i uspješnih pojedinaca, dok se potrebe nižeg stepena organizovanja - poput klubova ili bilo kojeg načina organizovanja kolektiva i pojedinaca, usmjeravaju na sufinansiranje drugih nivoa institucija i nadležnosti.

Poslanici su usvojili izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2017. godinu.

Data je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantu sredstvima između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva inostranih poslova Norveške za unapređenje bezbjednosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u BiH.

Takođe je data saglasnost za ratifikaciju sporazuma između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva nacionalne odbrane Kine o vojnoj pomoći za BiH, te o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša.

Naredna sjednica Predstavničkog doma zakazana je za 18. april.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 21.03.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija