Zastava Srbije

ODBOR ZA USTAVNA PITANJA NARODNE SKUPŠTINE RS: Utvrđen odgovor Ustavnom sudu BiH

23.02.2022.


Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je odgovor Ustavnom sudu BiH na zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o neprimjenjivanju odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je pokrenulo sedam delegata u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.

Odbor smatra da, u pogledu samog podnosioca ovog zahtjeva, odnosno njegove legitimacije da podnese zahtjev, dio Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nema Ustavom Bosne i Hercegovine predviđenu procesnu mogućnost za njegovo podnošenje.

Odbor podsjeća da Vijeće naroda Republike Srpske ne predstavlja jedan, poseban dom Narodne skupštine Republike Srpske, niti poseban zakonodavni organ, kao ni posebno tijelo za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg od konstitutivnih naroda.

Zbog navedenog, Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine navodi da je podnošenje ovog zahtjeva suprotno članu VI/3a) Ustava Bosne i Hercegovine i da Ustavni sud nema ustavni osnov za njegovo razmatranje istog i dužan je da ga odbaci.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske dodaje da Ustavni sud BiH nema ovlašćenje da proširuje svoju nadležnost suprotno strogim granicama koje postavlja Ustav BiH, a odluke donesene van osnova nadležnosti nisu valjane.

Pored činjenice da ovaj zahtjev zbog nepostojanja aktivne legitimacije nije osnovan i da ga je Ustavni sud BiH trebao odbaciti, Odbor ističe da je zahtjev i meritorno neosnovan zbog pogrešnog tumačenja Ustava BiH koje za posljedicu može imati direktno ugrožavanje integriteta institucija BiH i organa Republike Srpske, kao i njihovih nadležnosti, što je ništa drugo do kršenje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma u cjelini.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske navodi da podnosioci zahtjeva za ocjenu ustavnosti imaju kontinuiranu tendenciju da dokinu nadležnosti entiteta predviđene Ustavom BiH, s ciljem izvršenja promjene već postojeće podjele nadležnosti koja je propisana Ustavom BiH, što predstavlja direktnu povredu ustavnosti.

“Jasno je da se ovakvim postupanjem sedam bošnjačkih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske direktno ugrožava Dejtonski mirovni sporazum i poredak koji je njim uspostavljen”, navodi je u odgovoru Ustavnom sudu BiH, koji je danas utvrdio Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Odbor smatra da iz zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o neprimjenjivanju odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, nije jasno da li podnosioci imaju za cilj da podnošenjem zahtjeva pred Ustavnim sudom ostvare zaštitu ustavnosti i zakonitosti, ili je, pak njihov cilj pokušaj potvrđivanja Visokog predstavnika kao institucije BiH, odnosno kako se navodi “postupajuće vlasti BiH” što je u potpunosti suprotno Ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu u cjelini.

Odbor za ustavna pitanja ističe da Venecijanska komisija u studiji u kojoj se bavi ovlaštenjima visokog predstavnika ističe da “demokratski princip suvereniteta naroda traži da zakone usvaja tijelo koje je narod izabralo. Član 3. (prvog) Protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima traži da zakonodavno tijelo bira narod, a ovo pravo je lišeno svog sadržaja ako zakone usvaja neko drugo tijelo.”

Odbor za ustavna pitanja ističe da se Odlukom Visokog predstavnika, kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krši pravo na slobodu izražavanja propisanu Ustavom BiH, Ustavom Republike Srpske, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

“Imajući u vidu da je Odluka Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine protivna međunarodnom pravu, ustavnom poretku Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, principu ustavnost i zakonitost i ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, dovoljni su i valjani (materijalnopravno opravdani) razlozi zbog kojih je Narodna skupština donijela Zakon o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine”, navodi se, između ostalog u odgovoru Narodne skupštine.

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu BiH na zahtjev za pokretanje postupka za utvrđivanje usklađenosti Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, kao i odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske na inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o javnim putevima.

Sjednicom Odbora predsjedavao je predsjedni Odbora i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

Svi odgovori utvrđeni su jednoglasno.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 22.02.2022.

Naslov: Redakcija