Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USTAVNI SUD RS: Utvrđena neustavnost Odluke o proizvodnji i isporuci toplotne energije u opštini Gradiška i Opšti uslovi za isporuku toplotne energije u opštini Gradiška

23.02.2017.


22. februara 2017. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i sedamnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud u predmetu broj U-27/16 donio odluku kojom je, između ostalog, utvrdio da član 10. st. 2, 3. i 4. Odluke o proizvodnji i isporuci toplotne energije u opštini Gradiška i Opšti uslovi za isporuku toplotne energije u opštini Gradiška nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2011). Navedenim osporenim odredbama Odluke propisano je da Opšte uslove za isporuku toplotne energije propisuje davalac usluge, na koje saglasnost daje načelnik opštine; da je davalac usluge obavezan da u roku od trideset dana donese Opšte uslove i zatraži saglasnost; kao i da se Opšti uslovi ne mogu primjenjivati prije nego što se dobije saglasnost, niti se mogu mijenjati bez saglasnosti načelnika opštine. Utvrđena neustavnost i nezakonitost se očituje u tome što je, prema ocjeni Ustavnog suda, Skupština opštine Gradiška ovakvim normiranjem izašla iz okvira svojih ovlašćenja. Zakonskim odredbama, naime, koje su bile relevantne za donošenje Odluke i Opštih uslova, nije utvrđena mogućnost da skupština opštine prenese u nadležnost davaocu komunalne usluge ovlašćenje da svojim aktom propisuje opšte i tehničke uslove za isporuku toplotne energije, kao i režim grijanja. Činjenica da osporene odredbe Odluke nisu u saglasnosti sa zakonom za čije izvršenje su donesene, kao i da je Opšte uslove neovlašćeno donio direktor davaoca usluge, čini ih neustavnim sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je takođe donio odluke u predmetima broj U-6/16, U-8/16, U-11/16, U-13/16, U-14/16, U-32/16, U-34/16, U-37/16, U-48/16 i U-123/16, a kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih normativnih akata, s obzirom da nije utvrdrio njihovu nesaglasnost sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba:

  • Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske,
  • Zakona o radu Republike Srpske,
  • Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske,
  • Zakona o prekršajima Republike Srspke,
  • Zakona o održavanju zgrada,
  • Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srspke,
  • kao niti neustavnost i nezakonitost pojedinih podzakonskih akata.

Ustavni sud je, takođe, odlučivao i o određenim procesnim pitanjima u nekim predmetima, kao i aktima iz domena svoga poslovanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 22.02.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772