Zastava Srbije

PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJU NAKNADE ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA: Rok za sugestije 7 dana


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju obavještava zainteresovanu javnost da je Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata izrađen i dostupan za dostavljanje primjedbi i sugestija u roku od 7 dana, na e-mail: j.simovic@mgr.vladars.net.

Prilikom izrade ove Uredbe ispunjeni su uslovi iz člana 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012)


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 22.2.2016.