Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Tokom 2018. godine obrađeno 44 hiljade predmeta

23.01.2019.


Vlada Federacije BiH pokrenula je projekat medijske kampanje radi smanjenja broja zatečenih radnika "na crno", odnosno, za povećanje broja novozaposlenih radnika koji trenutno rade u tzv. "sivoj zoni". Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP), u saradnji sa Kantonalnim upravama, evidentirala 2.728 slučajeva neprijavljenog rada, saopšteno je u Sarajevu, prilikom predstavljanja rezultata rada Uprave za prošlu godinu.

Ovom prilikom je saopšteno da je kroz elektronsku poštu Federalne uprave za inspekcijske poslove tokom 2018. godine obrađeno oko 44 hiljade predmeta.

Putem automatskog telefonskog aparata i e-maila primljeno je i dostavljeno na nadležno postupanje gotovo 850 prijava građana.

U okviru borbe protiv korupcije FUZIP je utvrdio Plan integriteta za borbu protiv korupcije, a dat je i značajan doprinos na izradi Prijedloga akcionog plana borbe protiv sive ekonomije Federacije BiH, što je primarni cilj te institucije.

U periodu april-juni federalni inspektori rada izvršili su kontrole u devet kantonalnih službi za zapošljavanje i 49 opštinskih biroa za zapošljavanje radi provođenja Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Sl. novine FBiH", br. 55/2000, 41/2001, 22/2005 i 9/2008).

Najčešći oblici kršenja zakona sa kojima se federalni inspektori susreću odnose se na rad na crno, neizdavanje fiskalnih računa, rad bez odobrenja, prodaja robe bez porijekla i slično.

Na konferenciji za novinare je rečeno da je Sektor za zastupanje, otkako je novi Zakon o prekršajima ("Sl. novine FBiH", br. 63/2014) stupio na snagu, pokrenuo preko 1200 postupaka prinudne naplate prekršajnih naloga koji nisu plaćeni, a za koje je prijetila opasnost od nastupanja zastarjelosti izvršenja. Prinudnim putem naplaćeno je ukupno 260 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti od 177.479,70 KM.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 18.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772