Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA KS: utvrđeni nacrti zakona o policijskim službenicima i o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Kantonu Sarajevo

23.01.2017.


Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je i prema Skupštini KS uputila nacrte Zakona o policijskim službenicima i Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Kantonu Sarajevo, u okviru usklađivanja normi koje tretiraju prava i obaveze policijskih službenika, te harmonizacije sa federalnim i državnim propisima iz te oblasti.

Važeći Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo pokazo je nedostatke zbog nejasnog pojmovnog određenja pojedinih normi kao i njihova prevaziđenost.

Svi ovi nedostaci utiču na nemogućnost optimalnog i efikasnog provođenja poslova iz nadležnosti organa unutrašnjih poslova kako Ministarstva tako i Uprave policije.

Predloženim zakonom su na kvalitetniji, efikasniji i ekspeditivniji način uređene oblasti koje se tiču zapošljavanja u policijskom organu, procedure unapređenja u viši čin, procedura, rad i sastav disciplinskog organa, te preciznije definiranje u slučaju prestanka radnog odnosa.

Osnovni razlog za donošenje novog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije je usklađivanje s međunarodnim standardima, naročito kada se radi o definisanju, kategorizaciji oružja, izgleda isprava o oružju i kaznenih odredbi.

Ovim Zakonom su u najvećoj mogućoj mjeri u pravni poredak KS prenijeti akti Evropske unije i to Direktiva Vijeća o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja kao i Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća o nadzoru nabavljanja i posjedovanja oružja.

Dosadašnji zakon je tri puta mijenjan i dopunjavan. Nacrt ovog zakona će se naći pred zastupnicima Skupštine KS-a na sjednici 31. januara.

Zakon je dijelom tretirana i problematika drugih zakona kao što su Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine kao i zakona o javnom okupljanju, o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, o inspekcijama u FBiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 20.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772