Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 28. decembra 2023. godine 12. sjednica - Razmatranje izvještaja

22.12.2023.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je 12. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za četvrtak, 28. decembar 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1986/23 od 1. 12. 2023;
 3. Izvještaj – Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama Bosne i Hercegovine”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-10-2067/23 od 26. 9. 2023;
 4. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi:”Aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru provođenja planova integriteta”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-10-2179/22 od 26. 12. 2022;
 5. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2022 godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-182408/23 od 17.11.2023;
 6. Izvještaj o provođenju Općih izbora 2022, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj:01,02-50-18-2409/23 od 17.11.2023;
 7. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i izbor jednog člana koji će preuzeti dužnost umjesto razriješenog člana Upravnog odbora, materijal Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj: 01,02-34-1-2428/23 od 21.11.2023;
 8. Izvještaj GREVIO odbora za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama preduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, broj: 01,02-37-1-2034/23 od 21. 9. 2023;
 9. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja člana Nezavinsog odbora za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, broj: 01,02-34-1-2607/23 od 13. 12. 2023;
 10. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 01,02-34-1-2609/23 od 14. 12. 2023;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta, broj: 01,02-21-1-2365/23 od 13. 11. 2023;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c u Republici Srpskoj – Projekat obilaznica Doboj - Poddionica: Rudanka - Putnikovo Brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-2449/23 od 24. 11. 2023;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c u Federaciji BiH– Projekat obilaznica Doboj - Poddionica: Putnikovo Brdo - Medakovo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-2561/23 od 11. 12. 2023;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojnu politiku zdravstvenih sektora u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (zajam broj: 94950-BA), broj: 01,02-21-1-2560/23 od 11. 12. 2023;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju (Evropski fond za održivi razvoj – EFSD – Namjenski investicioni okvir 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat: Vjetroelektrana Vlašić (FI No 91.812 – SERAPIS 2019-0843), broj: 01,02-21-1-2575/23 od 12. 12. 2023;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske (entitet) i Evropske investicione banke (banka) dana 22. septembra 2010. godine s naknadnim povremenim izmjenama (FI 25.741 – SERAPIS 2008-0556) - Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj, broj: 01,02-21-1-2576/22, od 12. 12. 2023;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (kredit br. 9048-BA), broj: 01,02-21-1-2577/23 od 12. 12. 2023;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (banka) – Projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske – zajam br. 8808-BA, broj: 01,02-21-1-2578/23 od 12. 12. 2023;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta zraka) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-2629/23 od 15. 12. 2023;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period 2021 – 2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Vlade Crne Gore, koju predstavlja Kancelarija za evropske integracije, broj: 01,02-21-1-2640/23 od 18. 12. 2023.;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Srbija za period 2021-2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo za evropske integracije, broj: 01,02-21-1-2644/23 od 19. 12. 2023.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 21.12.2023.

Naslov: Redakcija